Blog
NIVOI  SVESTI  i  PROSVETLJENJE

NIVOI  SVESTI  i  PROSVETLJENJE


Svest čoveka i svest njegovih ćelija

Ako govorimo o svesti čoveka, da li to podrazumeva i svest njegovih ćelija?

Ako kažemo za nekoga da je prosvetljen i visoko svestan (zna mudro da zbori, npr. Osho) da li to znači da je on savršeno zdrav?

Govorili su za mnoge gurue da su prosvetljeni, a oni odoše sa ovoga sveta od kancera.

Mnogo ih je bilo…
Čovek koji je visoko svestan, takve su i njegove ćelije, i on je savršeno zdrav.
Mi smo svi trajno povezani u Fizičkom Telu Jedinoga Boga – FTJB (tu svi živimo i mi smo Njegove ćelije).
Stvoreni smo po liku i podobiju Boga.
Kao što smo svi mi povezani u FTJB,  i vaše ćelije u vašem fizičkom telu su  međusobno povezane i one stalno komuniciraju.

Na kom nivou?

Ćelije čoveka odražavaju njegovu svest

Niska svest čoveka – takve su i njegove ćelije. I obično to prouzrokuje u današnje vreme kilometre bolesti (jer pritisak informativnog polja iz kolektivne svesti je prejak). Čovek  takve svesti ne ume sebe da zaštiti od spoljašnjeg ulaska informacija bolesti u njegovo telo. 

Bolest je informacija. 

I zdravlje je informacija. 

Sa informacijama se upravlja. Ako znate da upravljate, onda ste večno zdravi.

Sve je više bolesti, i informativno polje boleščina pritiska na telo čoveka, i onaj ko nema ISTINITA ZNANJA i RAZUMEVANJE celokupnog svog tela i postojanja, taj oboljeva.

Evo uzmimo za primer ćelije kancera. 
Nekada je to bila ćelija koja je radila za dobrobit celoga tela. 
I odjednom ta ćelija počinje da mutira i dobija nisku svest tipa: 
„važna sam samo ja, i ja ću od sada da razvijam svoj program beskonačnosti u ovom telu.“ 
Postaje nesvesna i uništi na kraju, i telo domaćina i sebe samu. 
Prihvatila je program nejedinstva tj. propasti. 

Visoka svest – ćelije komuniciraju međusobno na božanskom nivou saradnje,
ljubavi i dobrote i drže telo čoveka trajno zdravim. 
Čovek visoke svesti zna sebe da samoisceli odmah.
Zna da isceli sve događaje i sva buduća dešavanja.
On jednostavno upravlja i sobom i okolinom.

Šta kaže zvanična nauka o broju naših ćelija i njihovoj komunikaciji?

U našem telu postoji više od 37 triliona ćelija (ovo je pretpostavka naučnika,
jer nemaju još uvek mogućnost, kako navode, da ustanove tačan broj)  i 
one se nalaze u stalnoj interaktivnoj komunikaciji. 

Neuro-bio-fizičari kažu da je brzina međućelijske razmene informacija adekvatna 
brzini svetlosti. I to je za njih fascinantno.

Za nas tehnologe-upravljače nije.


Tehnolozi upravljaci
 

A šta kaže dr Grabavoj?

On nam prenosi ISTINITA ZNANJA BOGA jer je JASNOVID.
Tvdi ono što piše i  u većini svetih knjiga: da smo stvoreni po liku i podobiju Boga.
On kaže da je komunikacija i prenos informacija u Fizičkom Telu  Jedinoga Boga (FTJB) trenutna.

Onaj ko šalje informaciju, on je istoga trena i prima kao odražajni signal.
Isto važi i za naše fizičko telo.
Zato je rad sa informacijama lak i udoban i donosi brze rezultate u bilo kojoj sferi života.
Ovo je bila tema i njegove doktorske disertacije – više o tome imate u ovoj knjizi:


Primenjen strukture

Na osnovu inovacija koje je tu izneo i patentirao, on je izumeo i PRVE večne aparate

PRK1U za podmlađivanje,
razvoj upravljajućeg jasnoviđenja i
prognoziranja, kao i za 
rešavanje bilo kojih drugih problema i zadataka
koje čovek može imati u svom večnom životu i razvoju. 

Sada taj aparat izgleda ovako:


PRK1u
 

Mi smo sada došli na Zemlju da naučimo
da večno živimo u ovom telu i
da se podmladimo i  
da upravljamo i svojim telom i svim događajima.

Telo je najveći dar od Boga nam dat i dužni smo da naučimo  
da ga držimo zdravim, snažnim i da ga podmlađujemo. 


Spoznajmo Nove Zakone SveMira, jer samo razumevanje nas štiti


Potrebno je da naučimo NOVE ZAKONE (oni su oduvek postojali, ali su bili sakriveni od ljudi) i 
da naučimo da UPRAVLJAMO PO ZAKONIMA BOGA i činjenju najvećeg dobra svima. 
Zato uvek upravljamo za makrospasenje svih, što znači da brinemo o svakoj ćeliji u Telu Boga.
Taj impuls koji šaljemo, odmah ga dobijamo nazad, ali umnožen svetlošću svih ćelija iz FTJB. 

Onaj ko ne upravlja za spas svih, taj se ponaša kao ona gore spomenuta kancer ćelija
koja je pogubila znanja o tome šta joj je zadatak u telu čoveka. 

Primarni zadatak svake naše ćelije je da trajno drži telo čoveka zdravim i snažnim. 
Kako to čini? 
Komunicirajući i razmenjujući informacije tako da doprinosi najvećoj dobrobiti tela.
Ako svest čoveka drži polje bolesti, onda će takva biti i svest njegovih ćelija.

Naša realnost je ono što imamo i držimo u svojoj svesti.
Sve čega želite da se oslobodite - radite upravljanje pomoću  
tehnologije dr Grabavoja sa LINIJOM ŽIVOTA 

(tehnologija je data u Osnovnom kursu i on vam je dostupan na  060 725 29 29).


Šta kažu naučni istraživači o nivoima svesti?

David Ramon Hawkins je 1995 godine nakon 30 godina istraživanja objavio knjigu „Nivoi svesti“.
Inače, on je poznat američki profesor čija interesovanja su obuhvatala polje filozofije,
matematike, ekonomije, naučnog obrazovanja deca i etiku.
Bio je mistik, lekar, psihijatar i duhovni učitelj.
Sledeće nivoe svesti je naveo u gore pomenutoj knjizi:   

Niži nivoi svesti

1.    Sram (20)

Osobe koje su na ovom nivou svesti stide se svega. 
I kompliment i kritika izazivaju u njima osećanje stida. 
Nalazi se korak od smrti. 
Vrlo često izlaz vide u samoubistvu.

2.    Krivica (30)

Ove osobe su tik iznad srama, i stalno razmišljaju o samoubistvu. 
Vide sebe kao žrtve. 
Sebi ne mogu oprostiti za greške iz prošlosti. 

3.    Apatija (50)

Apatične osobe se osećaju bespomoćno, i kao žrtve. 
Kao da nemaju osećanja. 
Ovde spadaju i beskućnici, oni su zaglavljeni na ovom nivou svesti.

4.    Žalost (75)

Osobe sa ovim nivoom svesti imaju stalan osećaj tuge i gubitka. 
Neko izgubi voljenu osobu i može da padne na ovaj nivo svesti. 
Ovo je više stanje od apatije jer se ipak počinje napuštati stanje bezosećajnosti. 
Osoba je u depresiji.
    

Srednji nivoi svesti na kojima se nalazi većina ljudi

5.    Strah (100)

Za onoga ko je na ovom nivou svesti  - svet mu se čini kao opasno i nesigurno mesto. 
Prisutna je paranoja. 
Najčešće je potrebna profesionalna pomoć za prevazilaženje ovoga nivoa svesti. 
Neko čak  dugo vremena provodi u partnerskom odnosu punom patnje, 
i žrtva je zlostavljanja.

6.    Žudnja (125)

Ovo stanje svesti karakteriše zavisnost i požuda za novcem, slavom, uvažavanjem, moći... 

Ovde pravite razliku – ne poistovećujte to sa postavljanjem i ostvarenjem ciljeva. 

Preterani materijalizam i zadovoljenje u konzumiranju narkotika, pušenju i alkoholizmu –  
to je ono na čemu počiva ovo stanje svesti.  

7.    Bes (150)

Frustracije, jer ne dolazi do ostvarenja želja na jednom dubljem nivou – 
to je osnova ovog nivoa svesti. 
Ukoliko čovek svesno ne odluči da dosegne viša stanja svesti i  
da radi na sebi, tada može biti zaglavljen u mržnji.
A kada su u pitanju partnerski odnosi - partneri se obično zloupotrebljavaju. 
„Bes-osobe“ su idealan par za „strah-osobe“.

8.    Ponos (175)

Prvi nivo na kome se počinjete osećati dobro. 
Ali to je samo prividno osećanje, jer zavisi od spoljnih faktora (novac, prestiž…)
i  stoga je osoba ranjiva. 
Ponos može da odvede u nacionalizam i rasizam, i podloga je za religiozne ratove. 
Tipičan primer su religiozni fundamentalisti, nacisti i neonacisti. 
Odbrambeni stav kao i jaka lojalnosti svojoj religiji je prisutna.
Svaki atak na svoju religiju se oseća kao lični napad.


Nivoi svesti ljudi koji su odgovorni za napredak civilizacije 

9.    Hrabrost (200)

Prvi nivo svesti prave snage.
Život je uzbudljiv i predstavlja veličanstven izazov. 
Bude se interesovanje za lični rast i razvoj, iako je to ustvari  
„proširenje ličnih sposobnosti“,  
„napredak u karijeri“,  
postojana edukacija“ ... 

Cilj je poboljšanje kvaliteta života, kao i izgradnja bolje budućnosti,
koja se više ne poima kao puki nastavak svega šta se dešavalo u prošlosti.   
 
10.    Neutralnost (250)

Opuštenost, fleksibilnost, i sloboda,  
osnovne su karakteristike ljudi na ovom nivou svesti.
Žive svoj život, i imaju moto: „Živi i pusti druge da žive“.  
Nikome se ne dokazuju. 
Slobodni su, i uglavnom nisu u korporacijama, već rade samostalno. 

U svakoj životnoj sutuaciji brzo  nalaze rešenje, osećaju se sigurno u svojoj snazi, 
dobro se slažu sa ljudima oko sebe. 
Ovaj nivo svesti je vrlo ugodan, preovladava osećanje samozadovoljnosti i 
svojevrsne lenjosti. 
Vode računa o spstvenim potrebama. 
Tu ne preteruju, samo koliko je neophodno.  

11.    Spremnost (dobra volja) (310)

Sa ovom svešću, osećate se sigurno i dobro i počinjete efektivno da koristite svoju energiju, razvijate snagu svoje volje i samodisciplinu. 

Radite najbolje što možete ono što ste uzeli da radite, nemate mnogo primedbi i 
počinjete da se starate i o efektivnosti, produktivnosti i menadžmentu vremena. 
A lični rast i razvoj postaju vam sve bitniji. 
Stiče se kompetentnost i želja da se iskoriste sopstvene sposobnosti i veštine, 
pogotovo za ostvarivanje ciljeva koje ste sebi postavili.

12.    Spremnost za prihvatanje (350)

Ovde spoznajete mogućnosti samoinicijative i sopstvene uloge
u kreiranju sveta u kome živimo. 
Ako nešto nije dobro (sopstveno zdravlje, partnerski odnos, karijera, deca,...) 
na ovom stanju svesti se ne traže krivci spolja, već se definiše željeni rezultat, 
i radi se na njegovom ostvarenju. 
Šira slika sopstvenog života postaje jasnija. 
Na ovom nivou svesti mnogi menjaju svoj profesionalni put, 
osnivaju firmu ili bar promene način ishrane.

13.    Razum (400)

Ovo je nivo svesti:
- jasnih i razumnih misli, 
- discipline, 
- samodiscipline, 
- samoinicijative... 

Ne mešati sa racionalizmom, gde se upotrebljava glava na uštrb emocija, 
što vodi u ćorsokak (jer je druga krajnost). 

Viši nivoi svesti

14.    Ljubav (500)

Ovo je nivo svesti Univerzalne Ljubavi, ljubavi prema sebi, svetu oko sebe, 
ljubavi i povezanosti sa svime, praćeno osećajem puštanja, prepuštanja, slobode... 

Lični motivi na ovom nivou svesti su čisti i nisu zamućeni egom ili
sopstvenim željama, dok je intuicija posebno jaka. 

Ovo je nivo na kome se predano služi čovečanstvu poput
Mahatme Gandija, Majke Tereze... 
Na ovom nivou svesti ste vođeni Snagom koja je mnogo veća od nas.

15.    Radost (550)

Stanje potpune i postojane sreće. 
Već samo prisustvo ljudi na ovom nivou svesti budi radost u vama i osećate se fantastično. 
Život je na ovom nivou svesti savršen, više nemate potrebe da postavljate sebi ciljeve i 
pravite detaljne planove. 
Prepuštate se intuiciji i sinhronicitetima i delujete na jednom sasvim drugom nivou...

16.    Mir (600)

Potpuna trenscendentnost. 
David Hawkins smatra da od 10 miliona ljudi samo jedan uspeva dosegnuti ovaj nivo svesti.

17.    Prosvetljenje (700 – 1000)

Najveći nivo ljudske svesti na kome se ljudsko i božansko prožima. 
Vrlo je retko, to je nivo Krišne, Bude, Isusa... 
Već samo razmišljanje o ljudima na ovom nivou
može doprineti rastu sopstvenog nivoa svesti.

Stanje svesti nije fiksno, ono se menja, kaže ovaj naučnik… 
Osobe na različitim nivoima svesti otežano komuniciraju,
a ponekad je to i nemoguće.
Dakle, iz ovog gore navedenog istraživanja profesora Davida H. jasno uočavate
zašto sa nekim osobama vrlo teško možete da stupite u komunikaciju i  
da ona bude na visokom nivou razmene informacija, radosti i stvaralaštva.                                                                                               
Radi se o različitim nivoima svesti, o različitom unutrašnjem svetu,
er ono što imate unutar vas, imate i van vas,
u vašem svakodnevnom životu i stvaralaštvu. 
Nivo svesti određuje kvalitet života, porodičnih odnosa, unutrašnjeg mira i zdravlja.

Ima li dalje od ovoga?

Ovaj pregled odlično odslikava kolektivnu svest i svako se tu može pronaći.
I iskreno sebi priznati na kojem je nivou svesti.

Naravno da svi žele da budu na visokom nivou svesti, a tamo se stiže isključivo
ličnim razvojem i radom na sebi.

Taj put je pre bio sporovozan. Naporan. I težak ako niste imali vetar u leđa…

Međutim, zahvaljući dr Grigoriju Petroviču Grabavoju, mi danas imamo brz put: 
UČENJE o makrospasenju svih, 
Učenje o UPRAVLJANJU i sobom i celim svetom, 
Učenje o STRUKTURIZACIJI SVESTI (skladno dejstvo Duše, Duha, Svesti i Tela) tj. imamo
Učenje za sve oblasti života i možemo da razvijemo sve sposobnosti od  upravljajućeg jasnoviđenja i prognoziranja, da imamo postojan kontakt                                                                                                   sa svojom Dušom i Bogom (bez posrednika), preko telepatije teleportacije,
bilokacije, do izgradnje večnih aparata i putovanja u daleka kosmička prostranstva, 
Učenje nam je dato za hiljade i hiljade godina unapred, ono ne zastareva, jer je to
Istinito Učenje od Boga nam darovano.

NIVOI SVESTI po dr Grabavoju su dati i ovde na blogu, a imate i  
detaljno pojašnjene u knjizi VASKRSENJE I VEČNI ŽIVOT. 


Prosvetljenje


Sam pojam PROSVETLJENJE dr Grabavoj vezuje za Dušu (a ne za svest). 

Po dr Grabavoju, LJUBAV je osnova za postojanje SveMira.
Ljubavlju Boga je stvoreno sve sa radošću tj. iz stanja najviše sreće (ushićenja).
Ljubav je Prvobitna Matrica Tvorca. Na njoj sve počiva.
To je fundament (osnova).
Viša instanca od Ljubavi ne postoji.
Kada imate ljubav univerzalnu božansku, tada imate sve.

Evo šta o PROSVETLJENJU kaže dr Grabavoj u knjizi VASKRSENJE na stranici  137:

“Prosvetljeni čovek. Prosvetljenje. 

Prosvetljeni čovek – to je onaj kod koga je svetlost duše vidljiva


Dusa coveka
 

To znači da duša takvog čoveka ima 
•    svetlost znanja, 
•    svetlost budućnosti, 
•    svetlost stvaranja. 
Kada se govori o svetlosti a prema tome i o prosvetljenju,  
imaju se u vidu stvaralački aspekti duše, njena orijentacija ka svetlu. 

Tako je prosvetljeni čovek – onaj, koji 
•    nosi znanje stvaranja, 
•    znanje razvoja, 
•    znanje harmonije. 

A prosvetljenje kao proces – to je 
•    duhovni rast, to je duhovni razvoj čoveka koji postaje prosvetljen.” 

Zaključak je da je divno što živimo u novom dobu.
Što su nam dostupna NOVA ZNANJA.
Spozanjemo ko smo i šta smo.
Dobili smo najbrži mogući put za razvoj svesti, za ostvarenje rajskog života.
Razvoj svesti je bitan za materijalizaciju i stvaranje najveće dobrobiti za sve postojeće.
Učimo se da  znanja Duše prebacimo u logički deo svesti i 
da vršimo stvaralačku materijalizaciju za doborobit svih.

Sada imamo brze tehnologije dr Grabavoja i svako se može
u kratkom roku osloboditi niskih nivoa svesti.

Da, tu je zaista potreban lični razvoj, potrebno je naučiti, uložiti napor i vreme.
Ali, iskreno recite da li ima išta lepše od toga da vi sve stvarate po vašoj volji i
da uvek imate rezultat 100%.
Nema iznenađenja niti nepredviđenih neprijatnih situacija.
Stres isključen. Zdravlje odlično. Ostalo gradite po želji srca svoga…

Mi prelazimo u drugu strukturu vremena. Večnog vremena. Večnog života.
Vreme se sažima. Hrono dan nije više 24h već 16h, tako kaže nauka.
 A vreme se i dalje sažima. Zato nam dani prolaze brzo, prebrzo.

Da li tom brzinom menjamo i svoju svest i svoju stvarnost?
Vreme je da to naučimo.

Vreme je da imamo visoku svest,
da imamo visoko svesne ćelije koje trajno 
vode brigu o našem večnom zdravlju,
došao je trenutak  da poskidamo tamu sa naših okica,
da progledamo, da se ushitimo svojim supermogućnostima.

I da stvorimo sve što želimo.
Tu mogućnost je Bog dao svima.
I On se silno raduje kada smo STVARAOCI.
Kada upravljamo sa istinitim znanjima.

Pridružite se grupnom upravljanju svakog utorka od 20h.

Biću vaš mentor i sa ljubavlju ću vam preneti sve što znam,

Svetlana Novak, dipl.ecc.

Prijavite se i pozovite za detaljne informacije:

       + 381 60 725 29 29
          
             Ili pišite na mail: uspeh100posto@gmail.com

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn