Blog
Da li vam je drago što ste stvoreni?

Da li vam je drago što ste stvoreni?


Radost postojanja

Šta se dešavalo pre vašeg dolaska na Zemlju?

Pre dolaska na Zemlju, svi smo se radovali mogućnošću dobijanja tela. 
Fizičkog tela.
Molili smo Boga da nam to dozvoli. 


Fizičko telo

Izneli smo Mu precizan plan našeg stvaralaštva ovde tj. uveravali smo Ga da ćemo biti njegovi pomoćnici na Zemlji povodom stvaranja večnog života i večnog razvoja.

Taj plan smo Mu saopštavali sa radošću.

I radovali se dolasku na Zemlju u novom fizičkom telu.
Tada samo znali da će to telo biti večno. I kako to zaboravismo?
Čak 99% ljudi ne može da se seti tog svog plana, tj. Misije svoje Duše…

I šta sad?

Mnogi zaboraviše da se raduju, da stvaraju to što Tvorcu obećaše.

Duša i Svest im žive u iluzionim ravnima, veruju lažnim autoritetima.

To se naziva NESTRUKTUIRANA DUŠA I SVEST.

Odrekli su se svoje božanske suštine i krenuli da oboljevaju, stare i da žive u nevoljama.

Obuzeše ih misli strahova, nedaća, bede, nevoljenja, izgubiše volju za životom.

I kao da se pripremaju za konačnost.

I za odlazak…

Ali…

Konačnost ne postoji.

Konačnost života ne postoji.


Postoji samo beZkonačnost, postoji samo večnost.

Na taj način je Bog samo-sazdao svoje Fizičko Telo. 
Ono je JEDNO. 
I ništa ne postoji van Jedinstvenog Fizičkog Tela Jedinoga Boga. 
Mi smo stvoreni po Njegovom liku i podobiju. 
Mi smo ćelije u Njegovom Fizičkom Telu. 
Tvorac je sebi namenio večan život i večan razvoj, te tako i nama, jer smo sastavni deo Njegovog Jedinog Fizičkog Tela.

Dakle, plan sa kojim smo došli na Zemlju jeste ustanovljenje večnog života i večnog razvoja na Zemlji (a i dalje).
Dužni smo da se probudimo i da se setimo tog primarnog programa Boga radi kojeg nam i jeste darovano fizičko telo. Fizičko telo koje imamo je precizan bio-informacioni sistem, najsavršenija tvorevina Jedinoga Boga. Sa svojim telom radimo preko informacija (ne preko energija), ako želimo uvek da imamo potpun rezultat, i da u njemu regenerišemo sve što želimo. To je lako i to može svako. Sa informacijama gradimo i sve događaje, kao što radi Bog. 

Dr Grabavoj kaže: kada nešto ne znate da odradite, zamolite Tvorca da vam to pokaže i naučite.

Naša tvorevina je sve oko nas

Da li postoji nešto na Zemlji što vam se ne dopada?

Dr Grabavoj kaže da sve što je oko nas je naša tvorevina – ono što imamo u našoj svesti, to imamo i u našoj realnosti.

Ne mogu postojati ni ratovi, ni bolesti, ni nevolje, ako nisu utemeljeni u svesti čoveka. 
Zašto se vladari trude da nam mediji budu puni informacija o neophodnosti ratovanja, bolesti, smrti? 
Upravo na taj  način, oni vrše fiksiranje tih informacija u polju svesti čoveka i čovek kada krene u to da veruje, ta realnost se opaža, vidi, doživljava, ona postoji. 
Što postoji u svesti – to postoji u realnosti. Ustvari samo to i postoji.
Čovek je zbog pada u svesti, počeo da doživljava tamu i nevolje.

Međutim, ima jedna dobra vest. 
Velika vest. 
Prvobitno naša svest je bila jednaka SVESTI BOGA. 
Služili smo Mu i bili sa-stvaroci sa Njim u SveMiru tj. u Njegovom Jedinom Fizičkom Telu.

Bili smo svemogući, neuništivi, sve smo mogli da stvorimo svojim čistim mislima odmah, bili smo večni. 
I ta Primarna Matrica Boga još uvek postoji u našoj svesti.  Koliko god da je malecka ovoga trena, ona može da se raskrili opet kao nekada, i da se trajno uklone iz kolektivne svesti sve bolesti, nevolje, bede, ratovi, starenje, odlasci… 

Mi taj posao na Zemlji možemo brzo da odradimo. 
I to neće niko uraditi umesto nas. 
To je naš posao.
I od nas sve zavisi.
I od toga koliko brzo ćemo da se potrudimo da naučimo da UPRAVLJAMO pomoću Tehnologija Nove Svesti da uvek imamo rezultat 100%.

Dr Grabavoj kaže da je sve oko nas naša tvorevina, čak i Nebo i Zemlja i sve oko njih – sve je to tvorevina razuma ljudi.

Zašto je Grigorije Petrovič Grabavoj došao na Zemlju?

Došao je na Zemlju da spase sve i da nas nauči:
1.    Da stvaramo Večnost i 
2.    Da sami postanemo Večnost

U Večnosti je sve normirano po znanjima Boga. 
Tu vlada ljubav, radost, sklad, mir. To je Raj.

Kretanja dr Grabavoja u pracu Večnosti, kao i lokalna kretanja svih ljudi koji UPRAVLJAJU po njegovim tehnologijama, izražena su u :
-    konkretnim emocijama i dejstvima i
-    objedinjeni su dubokom strukturom Duše Večnosti
             Večnost ima Dušu, tj. oličenje čovečnosti. I tako se oblikuje bezkonačnost.

Bog je sve stvorio savršenim, i sebe i nas i celokupnu Prirodu. Svojim mislima i maštom možemo stvoriti sve, baš kao i Bog. Bog nam je dao potpunu slobodu u kretanju i razvoju.


Svest boga
 

Ljudi su uvideli da dr Grabavoj ima znanja o Večnosti
A ta znanja privlače ljude kao magnet. 
Ljudi se tim znanjima raduju. 
Uživaju u njihovoj spozanji. 
I primeni. 
Raduju se rezultatima jer sve stvaraju svojim naporom, svojom novo-struktuiranom svešću, svojim mislima dobrote i ljubavi za sve postojeće.

Struktuirana Duša, struktuirana Svest i struktuirane Misli 
čine da čovek živi baš onakav život koji želi, o kojem je maštao. Večni Život.

Kada su ljudi spoznali da dr Grabavoj ima znanja o Večnosti, o radosti življenja i večnog stvaralaštva, kada su videli konkretne njegove rezultate – pošli su za njim. 
Broj tih ljudi je sve veći i veći.

Ljudi jačaju, pune se silom Duha i osećaju da nisu sami u ovoj Vaseljeni. 
Osećaju da Duh rastvara ispred njih svetove koji im greju Dušu i donose ogromnu radost.

I svi mi koji sledimo Učenje dr Grabavoja, osećamo neopisivu radost što smo stvoreni, 
i što smo ovde. 
Sve je dobilo svoj puni smisao. 
Smisao postojanja po Normi Boga. 
A Norma Boga je mnogo, mnogo puta više i bolje, nego što mi možemo da zamislimo.

Spoznajemo kroz Učenje zašto smo ovde.
Spoznali smo Misiju svoje Duše.
Razvijamo se velikom brzinom.
Samostalno.
Svojom svešću koju struktuiramo po znanjima Boga – razumemo da imamo Boga u Duši, 
radost i sva potrebna znanja. Uvek. I zauvek.

Dr Grabavoj:
„Kroz život idemo sa Bogom u Duši. 
I neuspeha nema. Neuspesi se ne vide, vidi se samo kretanje.“ 

Evo šta kaže dr Grabavoj o ljudima koji idu ka Večnosti u knjizi DOŠLJAK:


Došljak
 

„I bilo im je drago što su stvoreni. I bilo im je drago zbog Boga koji je bio sposoban da nešto takvo stvori, i išli su sa Bogom u Duši. Bili su obogotvoreni i njihovo kretanje više nije znalo za prepreke. Da, postojala su neka zasenčenja, neki otpori i kao neki neuspesi sa strane onih koji još nisu išli po ovom putu, ali oni koji su išli, oni već više nisu videli neuspehe. Videli su samo kretanje. 

To je kao brzi automobil koji sve više povećava brzinu, i zvuk vetra već obuhvata čovekovu Dušu i Duh, i njegovo telo naprosto leti brzinom kretanja automobila, i sve ostalo se više ne opaža kao nešto što može da zasmeta vozilu, što može da zasmeta tom kretanju. Čovek počinje da oseća kako se kreće. I evo to kretanje, uobličeno u misli, u oblike misli – ta kretanja su postala omotač koji je te ljude učinio nepristupačnima. Nepristupačnima za to da ih nešto može skrenuti sa puta Večnosti. Nepristupačnima za to da bilo šta zasmeta njihovim mislima da se kreću u tom pravcu. Svi oni su bili i jesu, kao i svi obični ljudi, a to za sobom povlači druge, nove ljude. S vremenom, kada svi budu ujedinjeni i kada budu umeli da žive večno, preostaće još samo prisećanje na procese koji su do toga doveli. I upravo su to njihova sećanja, to su upravo njihove uspomene na čovečji Duh koji je učinio mnogo, između ostalog i ono što je sa gledišta običnog razuma neverovatno. Njihova prisećanja davala su im snagu, njihovo sećanje i njihova kultura su ih kretali u bezkonačnost. 

A bezkonačnost se pred njima otvorila. I oni su ugledali one, u biti, Rajske vrtove koje su opažali fizičkim telom. Bili su živi, ali pred njima se otvorilo ono što se naziva večnim životom u Raju, u fizičkom telu. I shvatili su da je na Zemlji ovo već izvršeno za mnoge koji opažaju lepotu prirode, koji vide kako zvuk lišća navejava sećanje na prošle i sve buduće događaje, zato što vide unapred. Oni znaju sve događaje budućnosti i ovo se može nazivati pamćenjem o tome da su oni u budućnosti već izvršili svoje Večnosti. I Večnost je zapljusnula sve njih koji su išli tim putem. I oni su se zanavek spasli.“


Kako se čovek rađa?

Dr Grabavoj kaže da se iz želje večnog života rađa čovek.


Kako se radja čovek
 

„Stvar je u tome što se u početku, iz želje večnog života rađa čovek. 
Posmatrajte, radi razumevanja ove tvrdnje, čitavu fazu beZkonačnosti koja postoji pre rođenja, pre čovekovog začeća i čitavu fazu posle. Samo veoma silno stremljenje ka životu dovodi do toga da se čovek rađa.“


Naš dug!


Dakle, dužni smo da se setimo svih ovih stvari.
Dužni smo i pred Bogom, i pred sobom, a i pred svojom decom i budućim naraštajima.

Deci svojo,j i deci svoje dece ne smemo ostaviti ovakav svet, kolektivnu svest preplavljenu bolestima, ratovima, strahovima, starenjem i odlascima, svet „ćoravela“. 

Dužni smo da naučimo da budemo JASNOVIDI, da tačno vidimo šta sve može da ugrozi i nas lično i globalno, da to upravljanjem i kontrolom ispravimo u stranu radosti i pozitivizma.

Dužni smo da naučimo večno da živimo u ovom telu, jer iz tog razloga smo došli na Zemlju, a ne da izigravamo beZpomoćna jadna stvorenja. Niti smo mali, niti smo jadni, mi smo veličanstveni i svemogući – takvi smo od Boga stvoreni.

Da li biste vi voleli da imate tupaste ćelije u svom telu, koje oboljevaju,  kukaju i zapomažu?
Ili biste voleli da imate mudre ćelije koje uvek znaju da iscele sve organe u vašem telu i da šire samo zdravlje i vitalnost? Odgovor je jasan, zar ne?

Tako i Bog, i On nam daje nam sva moguća znanja večnosti i istine, da konačno krenemo da stvaramo božanskii lep život, život osmeha, život dobrote, ljubavi i sveopšte pomoći i saosećanja.

A sada je sve na vama.
Ako već danas ne upravljate celokupnim svojim životom tako da imate samo i jedino pozitivne događaje, onda to može značiti da još spavate dubokim snom (to je posebno stanje svesti i nije poželjno u ovom vremenu kada se sve brzo menja i u negativnu i u pozitivnu stranu).

Učinite nešto vrhunski kvalitetno za sebe sada, a ne za godinu, dve, deset, vek, dva…

Radovali ste se kada ste dolazili na ovaj svet, sada se radujte da otkrijete svoje superpotencijale i da ostvarujete željeno.


Naš dug
 

Krenite odmah da učite da stvorite za sebe i svoju porodicu blagostanje u svakom pogledu, da stvarate Božiji poredak. 
Time ne samo da menjate sebe, već menjate i kolektivnu svest i sve događaje, jer vaše upravljanje u pravcu večnog života trajno ostaje da svetli i osvetljava drugima put (onima koji još spavaju i koji se ipak sada daleko brže bude upravo zbog našega upravljanja).

Sada je u toku obuka koja traje 9 meseci. 
I to je najbolja obuka koja postoji u celom svetu iz ove tematike.
Srbija je u ovom pogledu  lider. 
Iz celoga sveta dolaze u Srbiju da uče Nove Tehnologije Svesti.
I dr Grabavoj živi u Beogradu već 4 godine. 
Ovde živi, jer je ovde Učenje najdublje utemeljeno, i najispravnije se prenosi.

Zato iskoristite ovu priliku i priključite se OBUCI koja traje 9 meseci.
Prenosi se webinarskim putem.
Sedite u svom domu i slušate predavanja uživo. 
I posle još dobijate linkove da preslušate snimke više puta, kada je vama zgodno. 
I uglavnom dobijate u trajno vlasništvo i PPT prezentacije koje možete držati u svom mobilnom telefonu i tako imate stalan pristup tehnologijama i upravljanju.

(A da je seminar u sali, vi biste to mogli čuti samo jednom. Snimke ne biste imali. Niti bi vam iko dao svoje PPT prezentacije sa crtežima tehnologija. Niti bi ijedan predavač radio još dodatno 21 dan podršku i plus dao još mnogo poklon-webinara.)


Ova obuka STRUKTURIZACIJE SVESTI  se neće ponavljati.
Niti ćete imati prilike da je čujete bilo gde u svetu.

Zašto?

Prosto zato što licencirani predavači ne poznaju ovu materiju, jer je zahtevna i ima blizu 30 seminara. Ti seminari nisu prevedeni ni na jedan svetski jezik. Na naš jezik jesu prevedeni, ali nisu svi štampani.  

Ima nas u grupi nekoliko koji imamo 100% rezultate u svemu čime upravljamo i rado ćemo vam preneti svoje desetogodišnje iskustvo po Učenju dr Grabavoja. Ono što smo mi učili 10 godina, vi sada možete savladati u daleko kraćem roku, a kada vi budete ta znanja prenosili dalje, još više će se rezultati ubrzavati. A to i jeste cilj – promena kolektivne svesti i nestanak ratova, nevolja, bede, bolesti, starenja, strahova i odlazaka.


Dakle, sada iskoristite ovu retku priliku.
Obuka je koncentrovana i precizna, i vodi vas ka vašem boljem životu. 
Životu radosti i ozarenja.
Stvarate sa novim znanjima, uz pomoć mentora i cele grupe, ono što želite. 
Imate mogućnost i lične probleme tu da rešavate. 
Uz to dobijate i masu novoprevedenog materijala koja se prenosi usmeno na webinarima.


I ono što je veoma važno to je PODRŠKA koja će trajati 21 dan i kreće tokom novembra meseca. Tu ćete naučiti da lako i brzo upravljate do potpunih rešenja. 

Dali smo i poklom-webinar na 55. rođendan dr Grabavoja (puna 3 sata), i tu smo dali nove tehnologije UPRAVLJAJUĆEG JASNOVIĐENJA U VEČNOM ŽIVOTU sa konkretnim brojčanim nizom i temeljnim objašnjenjem kako se sa tim brojevima radi da biste jasno videli rešenje svakog vašeg problema. Prvo se čisti polje blokada i nejasnoća oko vas, a potom možete duboko i jasno da vidite najbolje rešenje.

Ovakvih poklon-webinara će biti i ubuduće za učesnike obuke.

Sve što vas zanima u vezi ove obuke  - pozovite na donji broj telefona. 
Dobićete detaljna pojašnjenja za sve što je u vezi ove obuke.

Prijavite se na:

       + 381 60 725 29 29
          
             Ili pišite na mail: uspeh100posto@gmail.com


Načine uplate pogledajte na ovom mestu:

https://www.vecnamladost1489999.com/instrukcije-za-placanje.php


Citati su preuzeti iz knjige dr Grabavoja: Došljak  (kraja sveta neće biti).
 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn