Blog
VAŠI DOGAĐAJI i SVEST

VAŠI DOGAĐAJI i SVEST


Karl Gustav Jung, koji je živeo do 1961 godine, i branio je psihologiju kao oruđe sa najviše potencijala za razumevanje ljudske prirode koja može da spasi čovečanstvo od sebe, i navodi:


“Potrebno je da bolje razumemo ljudsku prirodu, jer jedina opasnost koja postoji je čovek sam – on je velika opasnost, i mi smo bedno nesvesni toga. Ne znamo ništa o čoveku – ili vrlo malo", rekao je čuveni naučnik.


Ono što je doneo nauci Jung je bilo revolucionarno za njegovo vreme.
On je uveo pojmove:
- kolektivno nesvesnog i
- lično nesvesnog

Dr Grabavoj donosi istinu (jasnovid je 100%).  I kaže da postoje:

1. Svest Boga
2. Kolektivna svest, i
3. Lična svest čoveka


Kolektivna svest
 

U svojim delima je jasno i koncizno objasnio ove pojmove.

Kod njega nema podela u svesti na svesno i nesvesno, jer svest jeste celovita i jedinstvena.

Isto kao što ne možete reći, ako posmatrate nekog obolelog čoveka, da oboleli deo nije deo njegovog tela. Telo tog čoveka je jedinstvena celina, i čine ga i oboleli i zdravi organi.


Telo je jedinstveno.
Svest je jedinstvena.
Duša takođe.

Duša duh svest

Nema podela na:
- telo i netelo
- svest i nesvesni deo
- dušu i nedušu


Danas imamo dr Grigorija Grabavoja, koji nam je darovao ZNANJA BOGA
Ova znanja su istina. 
To i sami možete osetiti čitajući njegova dela - postajete trajno srećni. 
Neka tiha radost vam tinja u Duši. 
Otvaraju vam se novi vidici i sve postojeće poprima drugu dimenziju - dimenziju pozitivizma i sreće.

Dr Grabavoj navodi da čovek ne koristi čak ni u promilima svoje potencijale (dok zvanična nauka tvrdi da je to od 3-5%). On kaže da čovek praktično nije ni započeo da koristi svoje supermogućnosti od Boga mu darovane.

Dr Grabavoj kaže da je među najvažnijim zadacima čoveka DA UPOZNA  SEBE SAMOG.

Upoznavajući sebe po nauci dr Grabavoja, čovek postaje bolji. 

Obožuje svoje misli i dela. 

I postojanje. 

A svi smo rođeni da živimo večno na Zemlji u ovom telu. 

Sada to moramo da naučimo. 

Bez znanja o Tehnologijama Nove Svesti, i bez konkretne primene u smislu stvaranja najvećeg dobra za sebe i sve postojeće - ne može se večno živeti. 


Kako čovek da živi večno?


Tako što će sam ispred sebe postaviti ciljeve i ostvarivati ih.

Večni život znači večno stvaralaštvo.

A kako čovek večno da stvara kada nema zapisane detaljne ciljeve ni za narednih 10 ili 30 godina (da ne spominjemo neke duže periode od npr. 100 godinica ili 1 milion)?

Sada najozbiljnije:

Razmislite duboko šta želite da podarite svetu za 20 ili 30 god?

Čime želite da se bavite?

Detaljno to zapišite.

Uzmite veliki hamer i tu crtajte i zapisujte. Tada će se desiti čudo. Odjednom ćete dobijati misli iz svoje Duše, a to je ustvari vaša Misija. 

Dugoročni ciljevi nas štite od nevolja svih vrsta, ako su DETALJNI, navodi dr Grabavoj. 

Dakle, potrebno je dugo kreativno da razmišljate, i da zapisujete možda čak i nekoliko meseci to čega se "setite".

Evo šta Dr Grabavoj kaže povodom ŽIVOTNOG ZADATKA ČOVEK: 

Životni zadatak čoveka
 


Ceo taj proces on naziva STRUKTURIZACIJOM SVESTI.

Šta uopšte znači reč "struktura"?

Wikipedia kaže:

Struktura (lat. structura,ae) je temeljni pojam koji obuhvata sistem elemenata i njihovog aktivnog međusobnog odnosa, te prepoznavanje, posmatranje, i stabilnost uzoraka. Koristi se za objašnjenje, na primer, od dečjeg verbalnog opisa snežnih pahuljica, do detaljne analize naučnih svojstva magnetnih polja: pojam strukture bitan je temelj za gotovo svaki način istraživanja i otkrića u nauci, filozofiji te umetnosti.

Pojam struktura 

Reč struktura potiče iz latinskog jezika. U latinskom jeziku reč structura (ae) ima tri značenja:

- zidanje, građenje
- način gradnje
- zgrada.

Sve što čoveka okružuje (stvari, bića, ljudska dela) ima strukturu. Strukturu čine elementi ili delovi povezani u neku celinu. Ti elementi ili delovi povezani su na određeni način. Taj određeni način povezivanja elemenata ili delova u celinu gradi strukturu (sklop, poredak, sistem, celinu).
Delovi spojeni u određenu celinu bez tačno određenog načina ili organizacije povezivanja ne čine strukturu, već sastav. Strukturu i sastav treba razlikovati.

A šta znači novi naučni pojam STRUKTURIZACIJA SVESTI, 
koji je uveo dr Grigorije Grabavoj?

Struktuirana svest znači harmonično (skladno) dejstvo vaše Duše, Duha, Svesti i Tela.

To znači da vi opažate svojim jasnoviđenjem celu stvarnost i znate šta vam je činiti u svakom trenu za spas svih, i za postizanje ličnih ciljeva.

To znači da vi  vladate upravljajućom prognostikom (sami prognozirate budućnost i ostvarujete je).

To znači i da ste iskoračili na stazu povoljnih i pozitivnih događaja. I da znate da radite PRESTIŽNO UPRAVLJANJE (da budete ispred svih nepovoljnih, negativnih i nepotrebnih dešavanja).  Čovek koji ima struktuiranu svest, on živi srećan i zdrav život u obilju svih vrsta.


EX YUGA I GUBITAK IMOVINA I ČLANOVA PORODICE


Zamislite sada sva ta silna ratna dešavanja na prostoru ex Yuge, da su ljudi znali da upravljaju po tehnologijama dr Grabavoja, nikada im se ne bi moglo desiti da gube imovinu i porodicu, i da se nađu u ratnom vihoru.

U autorskom seminaru dr Grabavoja UČENJE O BOGU - UČENJE O ZEMLJI, jasno piše da vas sve čuva, svaki element stvarnosti od bilo koje negative, pa i od gubljenja imovine. Kako to? Tako što upravljate uvek za spas svih i taj impuls dotiče sve postojeće. Nagomilana vaša svetlost u koncentracijama upravljanja vas štiti. I majka Zemlja vas štiti. I cela priroda. Ne dozvoljavaju da vam se desi ništa loše. 

I prave strukturu događaja da se vi izmestite iz opasnog recimo područja, i da sačuvate i svoju imovinu, i zdravlje, i porodicu.

Sve oko nas ima svest.

Bukvalno sve.

I sve je živo.

I svaki element stvarnosti očitava vas i vaše upravljanje i pomaže vam. Jer svi mi jesmo ćelije u Fizičkom Telu Jedinoga Boga. I mi pomažemo svima i svi pomažu nama.

Kada to razumemo, upravljanje predstavlja radost, a ne obavezu.

Ljudi traže pomoć preko FB grupa, i očekuju da drugi rade za njihove ciljeve. To nije put. Niko ne hoda tuđim nogama, niti jede tuđim ustima. Svako hoda pomoću svojih nogu i jede svojim ustima. Tako i svako treba da nauči da upravlja, jer to je LAKO.

Kao što je bilo poteškoća naučiti malu bebu da jede čvstu hranu ili da prohoda stabilno na svojim nogicama, tako je i ovde. Neka beba to nauči pre, a neka kasnije, ali uglavnom sve bebice nauče da hodaju i da jedu. 

Isto tako, neko lako struktuira svoju svest (da ima samo pozitivne događaje), a nekome je za to potrebno vreme. 
I jednima i drugima trebaju ZNANJA O UPRAVLJANJU koje je dao dr Grabavoj posredstvom Tehnologija Nove Svesti. Ali na kraju, svi će time ovladati. Baš svi.


ZNANJA O UPRAVLJANJU – koliko koštaju?


Znanja o UPRAVLJANJU recimo korporacijama se basnoslovno plaćaju u celom svetu. Čitamo i spoznajemo da su menadžeri najvećih svetskih korporacija plaćeni stotinana miliona eura na godišnjrm nivou. Menadžment je upravljajuća struktura u firmi. Manage = upravljati.

Dakle upravljanje je veoma cenjeno oduvek.

Ovde je naveden primer upravljanja korporacijama.

A zamislite tek koliko vredi znati: 

1. UPRAVLJATI SVOJIM TELOM (da ste uvek zdravi i da znate da se samiscelute i podmladite) 

2. UPRAVLJATI DOGAĐAJIMA (da imate samo pozitivne događaje)

3. UPRAVLJATI LOKALNO I GLOBALNO (da nikada ne bude mogućih ratova, zemljotresa, tornada, nepogoda, poplava, nesreća...)


Znanja dr Grabavoja su neprocenjiva.

Bogatstvo nad bogatstvom.

Na Zemlji trenutno nema ničega vrednijeg.


Najpre, sa ovim znanjima mozemo biti uvek srećni i zdravi, živeti u ljubavi i obilju.
I istovremeno isto to svojim upravljanjem darovati celom svetu.

Ne zaboravite da svako i vaše i moje upravljanje za spas svih, ostaje trajno da svetli u kolektivno svesnom, osvetljavajući put svima. Na ovom nivou razvoja ljudske svesti - to je ogroman doprinos svakog od nas koji znamo da upravljamo.

Sile tame slabe. Rapidno. 

A sile svetlosti preuzimaju primat.

A opet brzina ovih dešavanja zavisi od nas.
Zavisi od d svakog čoveka i njegovog znanja da upravlja svojim zdravljem, sobom i događajima.


Bilo koja negativnost (čak i u mislima) je otrov. Otrov za vaše postojanje. Da li obraćate pažnju na negativna dešavanja uopšte (mediji, komšije, lokalno, globalno)? Emocije straha se primećuju. To vrši kontaminaciju vaših rezultata. I sve ide u suprotnom pravcu od onoga koji želite.


Mi smo kolektivna bića. Obavijeni smo kolektivnom svešću. I ona pritiska na naše telo. Nekada kao da osetite i fizičku bol od takvog pritiska. Naslušate se negativnosti sa svih strana, tuga pritiska dušu, a telo kreće da boli.  Mnogi su teško bolesni i prepričavaju svoje boli svima. Bolest je informacija. I te informacije bolesti - dolaze uglavnom spolja, kaže dr Grabavoj. Zato je od presudne važnosti da znamo DA UPRAVLJAMO INFORMACIJAMA.

Da budemo uvek zdravi.

Nasmejani i sebi i životu.

Da volimo i da nas vole.

Da svaku situaciju preokrenemo u pozitivizam svojim UPRAVLJANJEM I NOVOSTRUKTUIRANOM SVEŠĆU.

Da naučimo da iscelimo i sebe i sve oko sebe.


Postoji jedan zakon Boga:


Što imate veći stepen struktuirane svesti i što ste veći znalac u upravljanju, VAŠE TELO ISIJAVA INFORMACIJE NORME NA KILOMETRE i celoj okolini čini najveće dobro.

Naše telo je složen bio-informacioni sistem. I tim sistemom se upravlja. Ako ne upravljamo mi, onda postoji mogućnost da drugi upravljaju nama (preko nama neznanih njihovih informacija, tehnike, novca i vlasti).

Dr Grabavoj kaže da kada se odlučite da večno živite u ovom telu, i kada radite tehnologije koncentrovanog upravljanja svakodnevno - da vaše telo tada isijava na 1 km informacije božanske svetlosti i prenosi znanja Boga svima na tom području postojano.

E sada zamislite koliko svetlosti dobija Novi Beograd gde živi dr Grabavoj i 
centar Beograda gde on radi? A ta svetlost njegovog postojanja više od 4 godine obasjava lepotom i pozitivizmom sve postojeće u našem gradu.  Ima i nas obučenih praktikanata na hiljade u Beogradu. I mi svakodnevnim upravljanjem menjamo kolektivno svesno. I naravno naš lični život.

Srbija će imati prekrasnu budućnost. Velelepnu. 

Kako to znamo?

Tako sto upravljamo. 

Konkretno i jasno. 

Postojano.

Upravljanje stotinak ljudi naše  grupe, sa redovnih radionica u Beogradu, trajalo je oko  godinu dana. Snažno smo upravljali da dr Grabavoj dođe da živi i radi u Srbiiji i duboko smo u to verovali. 

I to je proizvelo silnu svetlost koju je uočio  dr Grabavoj (to je lično on rekao) i odlučio da se preseli iz Rusije sa porodicom, i da se nastani u našem lepom belom gradu (koji po navodima dr Grabavoja ima takve koordinate meridijana da obezbeđuje naučnicima brzo širenje njihovih pronalazaka na ceo svet).

Dakle, rezultate imamo…

Što smo iskusniji praktikanti tehnolozi tim imamo i veće rezultate. Sve se postiže. Ali ne za 5 minuta, kako neki očekuju. 

Strukturizacija svesti je proces, i to je put. Dr Grigorije Grabavoj je dao Učenje za hiljade i hiljade godina unapred, i to Učenje pokriva sve sfere života.
Najvažnije od svega je da već odmah dobijate potvrdu svojih upravljanja, ciljevi se dostižu, vi počinjete da rešavate svoje zadatke/probleme.

Ako želite i vi da imate rezultate postojano, izvolite krenite sa nama na 9-to mesečno putovanje strukturizacije vaše svesti. 
Obuka traje 9 meseci u radosti i spokoju.

Slušate predavanja i učite tehnologije u svom domu, ma gde da živite u belom svetu, jer ide webinarski prenos. I još posle toga dobijate link za snimak i gledate više puta, ako želite, i vi i članovi vašeg domaćinstva.

 

      Pozovite i na tel: 
       + 381 60 725 29 29
          Mail: vecnamladost1489999@yahoo.com


 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn