Blog
Čovek je večan

Čovek je večan


Bog je stvorio sve(t).
Večni Tvorac sve stvara večnim.
Logički to je jasno.

Duša je večna.
Ona gradi telo čoveka.
Po istim principima i zakonitostima kao Tvorac.

Znači da je večnost utkana u sve elemente sveta.
Ili svaki element sveta ima česticu večnosti.
Od subatomskog nivoa do fizički vidljive materije.


Čovek i večnost
 

Ako odete u prirodu i šetate, jednostavno se opustite i osetite lakoću i mir koje priroda odaje.
Posmatrate raznovrsne biljke, cveće i drveće.
Slušate pesmu ptica.
Sklad se raspostire na sve.


Čovek i sklad
 

A onda često se desi da čovek poželi prosto da dotakne, ili zagrli neko drvo.

Prišli ste, dotakli drvo i zagrlili ga.
Ono je čvrsto, opipljiva fizička materija.

Osvestili ste  čvrstu fizičku stvarnost. 
Drvo je neka druga sredina.
Kao dodir dva sveta.
I svaki taj svet u sebi nosi večnost. 

Večnost čoveka - to je beZkonačan svet čoveka.

I kada ste dotakli drvo  -  večnost je dotakla večnost.

To je Božji čin uzajamnog dejstva različitih elemenata stvarnosti. 


Bogu su svi objekti informacije jednaki


Za Boga reakcija čoveka treba da bude i reakcija drveta.
Kao što čovek misli, dejstvuje i osvešćuje, tako i  drvo misli i postaje svesno.
“Kada čovek osvešćuje da je beZkonačan, on predaje to svojstvo beZkonačnosti celom svetu”- citat dr Grabavoja. 


Bezkonačnost
 

Tada postaje jasno da ne treba uništavati, seći ili lomiti.
Sam čin osvešćenja večnosti i jednosti dovodi do toga da se oko drveta izgrađuju samo povoljni događaji. Povoljni zajednički događaji.
Jer čovek stvara povoljne događaje kako za sebe tako za ceo svet.
Da bi bio srećan, čovek mora da izgradi srećnu sredinu.
Da postane večan mora živeti u večnoj sredini.


Večnost gradi večnost


Čovek je stvoren po liku i podobiju Božjem da širi znanja i stvaralaštvo Boga celom svetu.

Drugi objekti stvarnosti - čovekov razvoj vide kao Božanski razvoj. 

Da bi se takav razvoj ostvario potrebno je osvestiti svoju suštinu.
To je najlakše uraditi kontaktom sa svojom Dušom.
U Duši su već potrebna znanja.
Put koji je postavaljen.
Vaš put.

Večna duša gradi večnost.
A to treba naučiti.
Za to postoje tehnologije upravljanja.

Kada duže vreme praksate to postaje normalno.
Upravljanje, dejstvo i osvešćenje praktično postaju jedno te isto.


Tehnologije upravljanja
 

I to se vidi kao  “sistem sfera spoznaje, tj.  kao sistem trenutne spoznaje stvarnosti i sistem istovremenog  upravljanja tom stvarnošću”. 
I dobijate realno osvešćenje dejstva. 
Materijalizaciju.


Duša u statici je takođe sistem bezkonačnog  razvoja 


Duša kao da ne ispoljava kretanje.
Ali to je beZkonačni nivo superbrzog razvoja.


Ovde se govori o slobodi ličnosti.
„Kada se element informacije opaža kao slobodni element, on se tada nalazi praktično na nivou dostizanja bilo kog upravljanja“- citat dr Grabavoja.

Bog uvek svesno uči druge, tako što im daje slobodu dejstva.


Potpuna sloboda je apsolutna izgradnja


Slobodan čovek vidi sistem upravljanja kao sistem razvoja sveta.

Sloboda izbora je vaša.
Šta ćete uraditi, opet je na vama.
Sve je dato.

U Duši su:
- sve mogućnosti  
- svi alati 
- sva znanja
- put
- kontakt sa Tvorcam
- večni razvoj
- večni život …

A sada imate i tehnologije kontakta sa Dušom.

Imate Dušu.
Imate slobodu.


Jedno pitanje: da li želite kontakt sa dušom? 


Onda je sve jasno.
Uložite sve:
- trud
- vreme
- veru
- sebe 
I dobićete sve.

Srećan život je sloboda izbora.

Živite srećno, zdravo i razvijajte se večno.

Podelite to sa svima.

Radujmo se stvaranju Novog Sveta dobrote, ljubavi i sreće.


                                                                   
 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn