Blog
Svetlost, Radost , Ljubav

Svetlost, Radost , Ljubav


Duša je Svetlost, Radost , Ljubav


Večni Tvorac sve stvara večnim.
Stvara Dušu.

Tako i Duša stvara. 

Večnost je svima dostupna.
Večnost je u nama.
Večnost je oko nas.
Tamo gde je sve večno nema mesta: 
- uništenju
- razaranju
- strahu
- malodušnosti
- tuzi
- nemoći
- bolu
- starenju
- nerazumevanju...

Zato što je sve u svetlosti i ljubavi.


Svetlost i ljubav
 

To je kao svitanje.
Prvo je naoko tama i slabo vidljivo. Svet se jedva nadzire.
Polako u daljini rađa se svetlost. Iako se Sunce još ne vidi.
Meka, nežna prozračnost sve ispunjava.
Pojavljuju se obrisi, forme, likovi...
Talas svetla najavljuje izvor.

Sve(t) zatreperi, zaigra i oživi.
Bukne životom.
Sve postaje jasno. 
Sve(t)lo. 
Razgovetno.
Svet u kome se razvijamo slobodno i radosno.
Svet koji gradimo ljubavlju.
Za sve i za sebe.


Vrata večnosti 


Vrata večnosti
 

Duša - to je Norma.

Svetlost Duše takođe je Norma.

Sve što dotaknete svetlošću Duše prevodi se u Normu.

To je optika na duhovnom nivou.
Tu važe jasni i precizni zakoni.

Imate svetlost.
Postoji neki zadatak koji treba rešiti.
Postoje tehnologije upravljanja Dušom.
Osvetlite zadatak, događaj...

I, dodajete svetlost.
To znači, ispunjavate ga informacijom svetlosti.
Informacijom Norme.
Informacijom večnosti.

Prevodite bilo kakvu informaciju u večnost.
Večni razvoj.
Po Normi Tvorca.

Nekad je dovoljno samo odškrinuti vrata.


Vrata
 

Da ugledate beZkonačni prostor neograničenih mogućnosti.

Otvorite širom vrata svoje Duše.


Korak ljubavi


Vi volite sebe.
Kada težite sebi, vodi vas ljubav.
Ljubav vas vodi po putu ljubavi.

To znači da je svaki sledeći korak ljubav.
Već pripremljeno mesto gde ćete stati.
Sigurno mesto.

Vodi vas Duša.
Ona zna put.

Zakoračite na put svoje Duše.


Put duše
 

Čovek – je izraz Ljubavi Boga 


Ljubav je od početka postojeća.
Za ljubav nisu potrebna objašnjenja.
Svako razume pojam ljubavi.
To je utkano u svakog čoveka.

Kada čovek radi Ljubavlju – on isijava svetlost. 
Svetlost koja ide od čoveka – to je Ljubav. 

Ta svetlost obasjava čitav svet.

Tada je sve jasno vidljivo.

Vi vidite:
- ljubav
- radost
- svetlost
- svemogućnost
- istinsku sliku sveta
- nerazrušivost
- večnost
- sebe večno zdravim
- svoje mesto u svetu
- zadatke i rešenja
- Dušu koja dejstvuje

Svet i svi sa  njim postaje ono što jeste.

Svet obilja, radosti i sreće.

Svet po Normi Tvorca. 


Radost jeste ljubav


Radost Boga prema vama. I vaše ljubavi prema Bogu.  

To je osećanje gde radost Boga nije odvojena od vaše radosti. 
Gde nema granice u osećanju. 
Postojanje te ljubavi gradi radost koja nastaje preplitanjem tih ljubavi.


Radost jeste put ka normalnom životu 


Možete da se molite ili upravljanjem  da dobijete  Normu.
Da osetite radost u srcu. 
I jedno i drugo je u redu.
Ali je upravljanje mnogo brže i delotvornije.
Jer radite sa Tvorcem. Po njegovim tehnologijama.
Idete Njegovim putem.
Brzim putem.

Kada upravljate - razumete gde vam Bog pomaže, kao i gde možete samostalno da radite. 


Bog pomaže
 

Bog vam pomaže


Vi možete sami da osvajate tehnologije koje su vam date radi vašeg puta. 
To znači da treba lično vi da ih  savladate da bi izašli na makro nivo Boga.
Morate da uložite trud.
Vreme.
Rad.
 
Kada to radite, vi napredujete. Razvijate se.
Imate  osećanje slobodne radosti.
Osećanje slobodnog unutrašnjeg razvoja.
Nivo gde vi unutar sveta idete prema Bogu.  
 
Vidite radost razvoja čitavog sveta za sve. 

Postajete svesni dragocenosti života.  

Život ima najveću vrednost. 

Život se ne sme uništiti.


Život
 
Kada je sve večno i neuništivo tada je razvoj večan u pravcu ostvarenja Božijih ciljeva.
A to su:
- Radost
- Ljubav
- Sreća
- Obilje


Normalan život - život u Normi.

Norma Tvorca.

Tako jeste. 
 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn