Blog
Ciljno upravljanje duše

Ciljno upravljanje duše


Da li Duša (vaša i Božija) ima ciljeve?


Duša i cilj
 

Duša Boga ima precizne ciljeve za ceo Svemir. 

Jer je to FIZIČKO TELO JEDINOGA BOGA.

Duša Boga ima tačno određene ciljeve i za našu Zemlju i za svakoga pojedinca, a tiče se uvođenja Večnog Života i Večnog Razvoja za sve postojeće. I taj program Boga ništa ne može izmeniti – to jasno piše u delima dr Grigorija Grabavoja.


Upravljanje Boga
 

Dobili smo nove informacije.
A svaka nova informacija, tvrdi dr Grabavoj, je spoljašnje upravljanje. Ovde je to upravljanje Boga.

Vaša Duša ima jasne ciljeve, da radi za makrospasenje svih i da uvodi večan život na Zemlju sa svim ostalim dušama, i to recimo radi non stop dok vi spavate.


Da li vi imate JASAN CILJ u životu?


Ako nemate, razmislite o tome…
I zapišite ih. Važno je.


Jasan cilj
 

Šta čoveka izbavljuje od svake bolesti?

Jasan cilj za spas celoga sveta i sebe lično!

Ako vaše telo pati od neke bolesti, ako imate i drugih problema, sada je vreme da svoj cilj za spas celoga sveta zapišete, da upravljate sa tehnologijama dr Grabavoja, da donesete odluku i da odradite to zašta ste na Zemlju došli. 


Konkretna tehnologija:

Odredite cilj u budućnosti. Cilj je uvek u sferi srebno bele boje.
I taj cilj kreće ka vam. Radite ovu tehnologiju koliko vam prija i nasićujte svoje telo tokom koncentracije tom svetlošću iz sfere koja ide ka vama.


Vera u svoj cilj


Ako čovek ne veruje – cilj se prolongira.

Važno je da verujte u izvršenje svojih ciljeva da bi se oni brzo izvršavali.

Kako je Duša povezana sa upravljanjem?

Duša može da upravlja sa gledišta biološkog aspekta upravljanja, kaže dr Grabavoj.


Duša i upravljanje
 

Duša se privezuje za ličnost čoveka na veoma suptilnom nivou na unutrašnjim nivoima.

Unutar Duše postoji sopstveni nivo prepoznavanja ličnosti ili fizičkog tela čoveka.

Da bi čovek bio večan, ne sme Duša da gubi iz vida čovekovo fizičko telo, ili da ga ne prepoznaje (iz ovoga vam je jasno zašto je toliko bolesnih).

Da biste bili trajno zdravi, važno je da ovaj kontakt sa Dušom bude postojan i negovan.

Kada se Duša stapa sa čovekovim fizičkim telom, sa čitavom stvarnošću, sa čovekom – dobija se večni život u ovom telu.

Ciljno upravljanje Duše uzima u obzir čovekova individualna svojstva. Ako cilj ishodi iz Duše i to ciljno upravljanje je privezano za Dušu, onda mogu postojati karakteristike upravljanja koje mogu biti nepoznate. Ali i za to imamo tehnologije koje se zovu „upravljanje nepoznatim oblastima informacija#. Nama su nepoznate, ali Bogu nisu. I On nam daje rešenja.

Ciljno upravlajnje – to znači da vi stvarate nove sisteme upravljanja (sada ide sve preko makrospasenja).

Duša vam se otkriva kao NOVA i tada ćete videti nešto novo.


Da li vam se Duša otkrivala nekada?


A sada?

Vidite u svojoj Duši novo. Kao da dospevate u VID DUŠE.

Duša posmatra bezkonačni svet, kaže dr Grabavoj, i zato se prd njom ciljevi menjaju.

Duša utiče na ceo svet.

Sada kada to znate, koje je ciljno upravljanje vaše Duše (sve duše, između ostalog, rade na makrospsenju svih)?

Duša upravlja sa ciljem da prikupi iskustvo za samoga čoveka…


 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn