Blog
Duša i vaš život

Duša i vaš život


Moderan život podrazumeva pogodnosti.
Navikli smo na napredak u mnogim oblastima života i to je postalo prirodno.

Ali nije uvek bilo tako.

Pogledajte na primer sistem veza.
Deca su se slala da pozovu nekog na kafu, ili na slavu.
Informacija se prenosila putem pisma ili glasnika.
Skoro do juče, telefon u kući je bio pojam.
A sada ga nosite sa sobom. 


Duša i vaš život
 
I ne samo to. 

Mogućnost da u svakom trenutku ostvarite kontakt.
Da budete u vezi.
Da imate pristup potrebnoj imformaciji.
Da imate pristup potrebnom znanju.
To je već ogroman preduslov lakšeg i uspešnijeg života.
Nikome više ne pada na pamet da ide peške.
Ili da ne koristi sve što se nudi.
Kada su prečice i olakšice svuda.
Korist od tehničkog razvoja je velika.


Dobrobit duhovnog razvoja je nemerljiva 


Nauka tvrdi da ljudi imaju dušu koja ne umire zajedno sa telom.
Smatra se da postoji paket informacija smeštenih na kvantnom ili subatomskom nivou.
Čak šta više kada osoba privremeno ode, ove kvantne informacije ostaju. 
I mogu da se vrate u ćelije tela kada se domaćin vrati u život.

Moderna nauka nije objasnila postojanje života.
Zato što je život stvoren na duhovnoj osnovi.
Bez tog razumevanja nema napretka. 
Pa tako nema poimanja:
- života uopšte
- večnosti života
- vaspostvaljanja života
- vraćanja duši znanja o telu
- nepotrebnosti odlaska i
- vraćanju

Za to je neophodan pristup informaciji Duše.

A tehnolgoije za to postoje.


Duša je stvarna 


To niko ne spori.

Ali pogledajte dalje.
Duša je “princip života koji se smatra zasebnim entitetom odvojenim od tela i često se smatra da se može odvojiti od tela.  Duhovni deo čoveka koji se razlikuje od fizičkog dela.”
To je obrazac dvojnosti.
Tako je bilo do sada.

Ali sada zahvaljući učenju dr Grabavoja znamo istinu koja je skrivana od nas.


Duša stvara duh, telo i svest


Duša stvara duh
 
Duša je supstanca koju je stvorio Tvorac.
Duša, duh i svest su Božanski. 
Duh - to je dinamika duše, kretanje. 
Svest je struktura kojom duša upravlja telom.

Zašto je to ključno za razumevanje?

Zato što se ovde radi o Jednosti.
Jednosti: 
- Duše 
- duha 
- svesti  
- tela

Jednosti čoveka sa Tvorcem.

Jednosti tela sa Fizičkim Telom Jedinoga Boga.


Sve(t) na Jednom mestu


Čovek je stvoren po liku i podobiju Tvorca.
Da bi se čovek pravilno razvijao mora imati znanja.
Tvorac stalno predaje znanja.
Znanja o Svetu su pohranjena u Duši.
Duša učestvuje u stvaranju sveta.

A čovek je svet.


Čovek je svet
 

Da bi se čovek i svet razvijali potrebno je znanje i razumevanje života.

Istinsko znanje.
Istinsko razumevanje.


Ključni trenutak


Ako ne postoji razumevanje, čemu onda razvoj?

Tehnogeni razvoj sam po sebi nema smisao ako je bez cilja.
Cilj uvek mora da bude život.
Večni život.

Inače dolazimo u situaciju da je razvoj kao do sada usmeren na uništenje.
Da se iza naučnog tehnološkog dotignuća krije oružje.

Samo razvoj u smeru života omogućava neuništivost samog života.
Ako taj cilj ugrađujemo kao informaciju u tehnologiju onda nema uništenja.

Slični sistemi već postoje. 
Probno se ugrađuju u kola.
Kola su sposobna da prepoznaju čoveka.
Uoče život uopšte i da izbegnu mogući sudar.
Život je sačuvan.


Sve stvoreno ima svest


I tehnika ima svest.
Svest koja se razvija.
Nauka to zove veštačka inteligencija.
Sve ima tendenciju razvoja.
To je zakon.

Svest čoveka mora se razvijati brže da bi upravljala svetom.
To je ključno za opstanak sveta i čoveka.


Čovek je stvaralac


Svest je ovde ključna.
Neophodno je da čovek u potpunosti razvija svoj potencijal.
Nauka smatra da čovek koristi oko 3% potencijala.
Kakva je to neiskorišćenost?
Mali porast svesti – to je već ogromna dobit.

Prelazak na viši nivo svesti podrazumeva nova znanja.

Ta znanja su u Duši.

Za to je neophodno znati kako: 
- ostvariti kontakt
- raditi sa Dušom
- dobiti znanja
- realizovati znanja


Nova znanja

 

Tada čovek konačno staje na put spasenja.
Istinskog i uspešnog života.

Života zdravlja, uspeha i ljubavi.

Života u spoznaji sebe i sveta oko sebe.

I samo tako osigurava skladan večni razvoj.

Duša jeste bila tajna vekovima.

A sada je već drugačije.

Želite li da upoznate vašu Dušu?

Ovde skinite vaš pdf. materijal: 
VODIČ za KONTAKT SA VAŠOM DUŠOM


 

 
 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn