Blog
Vaskrsli i njihov pravni status

Vaskrsli i njihov pravni status


Ovo je veoma važno pitanje.

Vaskrsli postepeno ulaze u naš život.

To je snažan proces koji ne može niko zaustaviti, jer je odluka Tvorca da svi živimo večno.

A naše je da se tome naučimo i obučimo druge, kojima je to možda malo teže za razumeti.


Status vaskrslih je aktuelno pitanje


Koji je pravni osnov za vaskrsenje?

Treba utvrditi princip beZkonačnog života na nivou države i prava.

Taj princip treba da bude službeno oformljen.

I uključen u sistem državnog ustrojstva.

Vaskrsenje treba da postane princip svake države, svakog čoveka, svake sredine

Zadatak je da se vaskrsnu svi.
U svim zemljama.
U svim oblastima zemaljske kugle.
I iz raznih vremenskih perioda. Treba vaskrsnuti sve one koji su živeli i u drugim vekovima.

PRINCIP  BOŽANSTVENOSTI je važno ugraditi u temelje formiranja pravnog statusa vaskrslih.


Šta je to PRINCIP BOŽANSTVENOSTI?

 

PRINCIP BOŽANSTVENOSTI je težnja ka:
1.    nepropadljivosti tela
2.    večnom životu i
3.    razvoju istinske svesti


TO JE PRAKSA NAJVIŠEG PROCVATA ČOVEKOVOG POSTOJANJA.

Kako se odvija VASKRSENJE?

Vaskrsenje se odvija pod direktnom kontrolom Boga. 
Bog vaskrsava. 
Čovek daje impuls silne ljubavi, i ljubavlju stvara sve, uključujući i vaskrsenje.


Kako se odvija vaskrsenje
 

SILE RAZARANJA NE MOGU DA VASKRSAVAJU.

SAMO SILE STVARANJE MOGU DA VASKRSAVAJU. TO JE PRIVILEGIJA SILA STVARANJA.


Ko smo mi?


Mi smo stvoreni po liku i podobiju tj. sličnosti Boga.
Bog je stvaralac.
I njegova deca, tj. mi – takođe smo stvaraoci. 
Nama je takvu ulogu dodelio Bog.

Čovek je istinska veličina po odluci Tvorca, zato je važno da znamo svoje poreklo.

Kada to znamo, onda znamo da imamo status BOGOOPREDELJENOSTI.

Stradanje, tugu i bol – Bog to nije stvorio. To je mit.

Bog je stvorio stvaralačke emocije: ljubav, svetlost i radost! 

Kada čovek potpuno razume ovu istinu, tada shvata da je ovo osnova izgradnje našega sveta.

Onda i sam želi da stvara samo ljubav, svetlost i radost, a to sve zajedno jeste: 
VEČNI ŽIVOT!

Ja sam večna.
Sada i ovde u ovom telu, koje postojano podmlađujem.
I mnogi drugi.

A vi?

Vaš komentar ostavite ispod ovoga teksta.

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn