Blog
Vaskrsenje i Medicina budućnosti

Vaskrsenje i Medicina budućnosti


Medicina budućnosti već sada postoji


U osnovi Medicine budućnosti je praksa vaskrsavanja.

Praksa vaskrsavanja 

određuje principe Nove Medicine

a pre svega princip potpune obnove tj. rekonstrukcije materije


Nova Medicina je već prihvatila rešavanje osnovnih zadataka. 
A osnovni zadatak je: NEUMIRANJE ŽIVIH.

Dr Grabavoj je objasnio da razumevanje principa vaskrsavanja vodi razumevanju suštine Nove Medicine. 

Dr Grabavoj navodi, da pri duhovnom principu - neizlečive bolesti ne postoje.

I kaže da ako se razumeju principi koje je on izložio u ovoj knjizi:


Vaskrsenje i večni život

Nabavka knjige: + 381 60 725 29 29   „Etalon999“

I da a se nikakve bolesti neće nikada ni pojaviti jer ćete se uvek nalaziti u SKLADU SA CELIM SVETOM.

Bolest je ustvari  posledica narušavanja tog sklada.


Recept za svaku bolest 


Recept za svaku bolest je: uspostaviti SKLAD SA CELIM SVETOM  - kaže dr Grabavoj.

On je sproveo mnogo isceljenja od bolesti koje se smatraju neizlečivima u današnje vreme i svi ti slučajevi su potvrđeni dokumentima u trotomnom delu „Praksa upravljanja. Put spasenja“ (na ruskom jeziku ih imate na našem sajtu, i možete ih skinuti i razumljiv je tekst, iako možda ruski jezik ne znate).


Učenje o vaskrsavanju
 

Evo kako to radi dr Grabavoj – GRADI SVE POTREBNE BUDUĆE DOGAĐAJE

“Najpre gradim sve potrebne buduće događaje. 
Zatim ih sjedinjujem sa stvarnim ćelijama. 
Sve ćelije usmeravam ka samoobnovi. 
Takođe i sve događaje usmeravam ka istom tom obnavljanju, kako bi se dobila usaglašenost zdravih ćelija i celog organizma sa povoljnim tokom dalekih događaja – i rak biva izečen, kao i svaka druga bolest. 
Hajde da malo porazmislimo. 

Šta znači izlečenje čoveka od bolesti od koje bi on neizostavno morao umreti u roku od nekoliko meseci?U suštini, to je isto što i vaskrsenje, samo pomereno u vremenu. 
Udaljimo se sada od slučajeva takvih naglo izraženih bolesti. 

Mnogi u sadašnje vreme umiru od starosti. Međutim, STAROST JE takođe BOLEST, te je prema tome izlečenje od bolesti koja se zove starost takođe vaskrsenje

I zato se uopšte može reći da je u suštini večni život – neprekidno samoobnavljanje. Došli smo do formulacije još jednog važnog principa:

VEČNI ŽIVOT - JE NEPREKIDNA SAMOOBNOVA.


Ovaj princip omogućuje da se odmah uvidi veza između Nove Medicine i principa Vaskrsenja. 

U stvari, osnovni zadatak Nove Medicine je:
obezbeđenje Večnog Života, 
a Večni Život se zasniva na samoobnovi. 

I zato je Nova Medicina zaista jedna od posledica principa vaskrsenja i samoobnove. 

Pored toga, princip koga smo upravo formulisali ustanovljava duboku povezanost između dva veoma važna pojma, vaskrsenja i večnog života

Ako se reči «vaskrsenje» i «večni život» 
zabeleže na audio kaseti, 
onda će njihovo mnogostruko ponavljanje 
razoriti ćelije raka. 

(ovo imate snimljeno na našem YT kanalu)

To je eksperimentalno ustanovljena činjenica. 

Takva je moć dejstva tih reči. Te reči su ključne u knjizi “VASKRSENJE I VEČNI ŽIVOT – OD DANAS NAŠA REALNOST”.  S njima ona i počinje.” 

“Kazaću još jednom o važnosti širenja znanja o vaskrsenju, o važnosti prenosa te informacije. 

Ovde važi ovakav princip: 

ukoliko više okolini prenosite znanja o vaskrsenju, npr. po ovoj knjizi, 
po principima i metodima koji su u njoj sadržani, 
utoliko se povoljnija struktura događaja ustanovljava oko vas i 
utoliko više se približavate apsolutnom zdravlju. “


Apsolutno zdravlje
 

Dakle, važno je da svi imamo znanja o vaskrsavanju i da ih širimo dalje,
jer je to garancija našega apsolutnog zdravlja.
A i da nam svi članovi porodice ostanu ovde sa nama.
Ništa važnije od toga nema.

Šta vi mislite o tome?
Vaše komentare ostavite ispod.

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn