Blog
Vaskrsenje i promena prošlosti

Vaskrsenje i promena prošlosti


Vaskrsenje i prošlost
 

Promena prošlosti, sadašnjosti i budućnosti


U serijalima svojih knjiga na temu vaskrsenja dr Grigorij Grabavoj razjašnjava kako se mogu menjati prošlost, sadašnjost i budućnost na osnovu temeljnih zakona ustrojstva sveta, a u saglasnosti sa zadatkom ostvarenja večnog života. 


Upravljanje vremenom

Budno svakidašnje stanje svesti


Kako čovek sa uobičajenim budnim stanjem svesti posmatra svet (služi se modelom trodimenzionalnog prostora i vremena)?

Sa gledišta ove svesti: 

- prošli životi su bili u prošlosti

- ili su prošli događaji ovog života bili u prošlosti 

- sadašnjosti i postoje u sadašnjosti, a

- budući će postojati u budućnosti, to je linearno posmatranje vremena.


Više stanje svesti


Čovek koji ima više stanje svesti je izašao iz ograničenja trodimenzionalnog posmatranja sveta.

Za čoveka sa višim stanjem svesti:

- i prošlost i sadašnjost i budućnost postoje istovremeno

- nalaze se u statičkom stanju (setimo se? „ i zakle se … da vremena neće biti“) 

Upravo zato je moguće čoveka iz prošlosti prevesti u sadašnjost to jest „otišlog“ je moguće vratiti  u naš svet. 


Povratak u naš svet
 

Onaj koji se vratio u svom povratku ne vidi ništa spektakularno, a posebno ne nešto neverovatno. Za njega je sve to prirodno. Za njega je to običan prelaz, kao što je to za čoveka u običnom životu - prelaz iz stanja prehlade u normalno zdravstveno stanje. 

Grabavoj kaže da se u to možemo uveriti i sami razgovarajući sa vaskrslima kojih je danas sve više među nama. Oni danas žive među nama.

Lično sam se uverila u to kada sam bila na Forumu vasakrslih na Krimu 2016. Na taj Forum vaskrslih možete i vi otići svake godine. Poslednje dve nedelje meseca jula se održava i obično bude na Krimu.

Dostupno je svakome i možete tamo otići preko dr. Inne Jarovaje.

Oni su obični ljudi kao i mi sa svojom snagom, strahovima, željama... Od vaskrsle Ljudmile koja je bila pod zemljom više od 20 godina sam čula da je bio strah da vaskrsne svoju majku. Dakle, vidite kako kolektivno svesno pritiska sve na isti način. Taj pritisak iz kolektivno svesnog (da vaskrsnuti nije moguće) može da uništi hipofiizu. Ispričala mi je da je grupa sa kojom je radila u Tjumenu (u Sibiru) vaskrsla njenu majku i da se majka nalazila u istoj sali gde i ona, ali da se ona silno uplašila i majka videći to nije joj prišla. 

Već za drugi susret majka je bila više pripremljena, sela je iza nje u drugi red u sali i zagrlila je.
Nije dala vremena Ljudmilinoj logici da presuđuje i da strahuje, i da opet spreči njihov susret. 


Vaskrsla
 

Vaskrsla Ljudmila Kuznjeceva (preko 20 godina je bila pod zemljom) i 
Svetlana Novak – na Krimu na Forumu Vaskrslih  2016. 


Što imamo u kolektivnoj svesti to imamo u realnosti. 

Ako tu postoji opšte prihvaćen stav da vaskrsavanje nije moguće, onda taj stav kao ogromna stena pritiska našu hipofizu. 

Ali postoji još jedna lepa vest da se u kolektivno svesno unelo već na stotinu hiljada vaskrslih. Menja se kolektivno svesno. 

U kolektivno svesnom je oduvek postojala svest Boga koji je večan i koji podržava samo večan život. Sada kada ljudi u sve većoj meri prihvataju vaskrsle kao Normu Boga i uče metodologije vaskrsavanja, ubrzano se menja svest ljudi na Zemlji. 

KS - kolektivna svest


Kolektivno svesno
 
Uglavnom vaskrsli dolaze sa velikim znanjima i imaju znanja o vaskrsavanju, vaskrsavaju ceo svoj rod i pomažu drugima u procesu vaskrsavanja najbližih članova porodice. Oni to znaju. Oni menjaju prošlost. Oni menjaju sadašnjost. I utiču na to da se ta stara prošlost ne preliva u budućnost. Dakle, eliminacije starosti i „odlazaka“.

Primetila sam da vaskrsli imaju prelepe bele zube i prirodnu boju kose, čak i oni koji imaju više od 70 godina. Predivno polje spokoja šire oko sebe… Unose veiiki mir u naš prostor. I znanja o brzom vaskrsavanju. 

Vreme je da i mi to naučimo.

Da vaskrsavamo.

Da se sretnemo sa vaskrslima.

Da ih uvedemo u naš dom.

Da li ima veće radosti od te?

Nema.

To je pobeda života.

To je put ka večnom životu, većnom razvoju, večno mladom telu.

Za to vredi uložiti vreme u svoj lični razvoj i naučiti.

Prvo naučiti sebe.

A onda i druge.

Sada je serijal seminara na temu  Vaskrsenja u Beogradu, pridružite se webinarski ili uživo po želji. 

Prijave na telefon +381 60 725 29 29 ili na mail svetlananovak.srbija@gmail.com

Dobro došli.

Bićete srećni i ispunjeni, jer predavači umeju divno da iznesu činjence kroz realne primere iz prakse koje se pamte.

Dođite zbog radosti svoje duše, i pomozite da se „odlasci“ ukinu zauvek na našoj Zemlji promenom svoje svesti. Tako menjamo kolektivno svesno. I postajemo stvaraoci večnog zdravlja i večnog života. 

Onaj ko zna tehnologije vaskrsavanja - taj momentalno leči sebe i svoju okolinu. 

Tolika je snaga ovoga znanja.

Kolosalna.

Tolike su i naše super moći koje nam je Tvorac darovao, kada radimo za dobro celoga sveta.


 


 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn