Blog
Vaskrsavanje - Da li su otišli zaista otišli?

Vaskrsavanje - Da li su otišli zaista otišli?


Važno je uvideti ovo!


Svi oni koje nazivamo otišlima, otišli su samo ako se posmatraju sa tačke gledišta svakodnevne budne svesti (o tome je bilo reči u prethodnom blogu). 


Ogled sa vodom


Primer koji sledi je analogija sa vaskrsenjem. Stavimo na tanjir parče leda. Led je tvrd materijal. Možemo ga izmeriti na vagi koliko je težak.
 

Ogled sa vodom

 
Ako led odstoji u tanjiru, videćemo da se otopio, videćemo da je to sad voda. Materija iz čvrstog stanja prešla je u tečno - iz leda u vodu.


Led u vodu
 

Onda ostavimo vodu i dalje u tanjiru. I videćemo da se desio novi fazni prelaz posle nekoliko sati: materija je iz tečnog stanja prešla u gasovito. I oko nas nećemo videti vodu koja je sad prešla u gasovito stanje. 


Prelazna stanja

Kada se hladna voda kondezuje npr. u cevi,  to se vodena para pretvorila u kapljice vode, koje možemo staviti u friz i opet dobiti led. 


Kako dobiti led

Ovaj primer je analogan stanju iz kojeg su živi prešli u „otišle“- to je fazni prelaz. 

Kada se voda pretvara u paru - kaže Grigorije Grabavoj - ona se nalazi pored nas, oko nas, iako je ne vidimo. 

Tako je i sa otišlima: oni se nalaze pored nas. 

Ko je preživeo kliničku smrt svedoči o tome da su odnekuda videli šta su lekari radili sa njihovim telima i slušali su njihov razgovor. I posle reanimacije su lekarima detaljno o tome govorili, a lekari su se čudili. 

Ova analogija sa vodom i čovekom kao i svaka analogija nije identična. 

Pri umiranju i vraćanju u život se koriste prelasci u druge prostore. Razlika između stanja živećih i otišlih ne postoji i zato je moguće uvek čoveka prevesti u stanje života. I one koje nazivamo živećim  i one koje nazivamo otišlim su samo stanja svesti, ali su prisutne različite forme, kao kod vode (led- voda-para, a sve je to H2O). 

Zato je vaskrsenje standardna procedura koja razvija stanje svesti do života. I može se naučiti ta procedura. I možemo vratiti otišle u našu ravan. 

Evo pogledajte ovde su vam knjige i dostupni seminari da naučite kako se to radi. 

https://www.vecnamladost1489999.com/seminari.php
https://www.vecnamladost1489999.com/knjige.php


 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn