Blog
Vaskrsenje i nivoi svesti kod ljudi sada

Vaskrsenje i nivoi svesti kod ljudi sada


Razvoj čoveka je povezan sa razvojem njegove svesti


Svest i duša
 

Sada, u ovoj etapi razvoja čovek se nalazi obično u jednom od dva stanja svesti:

  1. U stanju sna
  2. U stanju budnosti


Najveći deo života čovek provodi u ova dva stanja svesti. 

U stanju budnosti čovek može: 
- da se kreće
- da rasuđuje
- da dolazi do rešenja
- dostupno mu je više toga nego u stanju sna.

Postoje i viša stanja svesti gde stanje budnosti liči na dubok san.


Čovek i opažaj stvarnosti

Čovek i opažaj stvarnosti


Kako se menja opažanje sveta sa promenom stanja njegove svesti?

U običnom snu - čovek doživljava svet transformisano. 

U stanju budnosti čovek sve doživljava kroz prizmu trodimenzionalnog prostora i jednosmernog vremena.


Čovek i opažaj

Grabavoj navodi primer i kaže: zamislite da su detetu prilikom rođenja stavljena ružičasta sočiva, dete vidi sve ružičasto i dete čak i ne sumnja da svet može biti drugačiji.  A onda mu skinite ta ružičasta sočiva i on će ugledati gamu prekrasnih boja. Isto je i sa našom svešću. Ako uklonimo ograničenja našeg budnog stanja i trodimenzionalnog viđenja sveta i vremena to jest ako pređemo na više stanje svesti svet će nam se učiniti skroz drugačijim. Ova istina je poznata od davnina.  

Pogledajmo, šta se govori o prostoru u poslanici apostola Pavla Efežanima:

„Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni; Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina..“ (Gl.3, 17-18)
Dr Grabavoj citat: “Ovde se navode četiri dimenzije prostora. To znači da, kao rezultat određenog rada i pri određenim uslovima, a pre svega, po rečima apostola Pavla, pod uslovom ukorenjenosti i utemeljenosti u ljubavi, čovek može da počne da opaža četiri dimenzije prostora. A to proizilazi iz promenjenog stanja svesti, dodajem ja. U stvari, sa promenom stanja svesti čovek može da počne da opaža prostore proizvoljnog broja dimenzija.”

Naš je zadatak da steknemo viši nivo svesti. Da izađemo iz ograničenja trodimenzionalnog sveta. Tada ćemo imati snažan um koji može sve da ostvari. Prelazak na viši nivo opažaja stvarnosti nije komplikovan. 
Postoje i seminari Strukturizacije svesti. 
Postoje i seminari Vaskrsenja.

Učite.
Naučite.
Delajte.
Stvarajte.

Sve je živo.

I sve se odaziva na vašu živu misao i živi duh. 


Knjige

Nabavka i  knjiga i već snimljenih seminara na:
telefon +38160 725 29 29 ili 
pišite na: svetlananovak.srbija@gmail.com


 

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn