Blog
Tajna uspeha

Tajna uspeha


Mnogo je knjiga napisanih na temu tajna uspeha.
Pišu ih i znalci, a i oni drugi. 


Kako da uspete


U vremenu u kojem živimo sada, okreće se sve u pravcu pozitivizma, ljudi se bude. 
Osvešćuju. 
Obožuju. 

Danas se uspehom smatra pozitivno ostvarenje. Materijalizacija pozitivnog.

Nekada je bio uspeh sagraditi fabriku, na primer iz neke grane hemijske industrije (i tu zaposliti 500 radnika - rešavalo se pitanje nezaposlenosti). A ta fabrika je svaki dan izbacivala npr. deset tona otrova u reke, i tako uništavala i biljni i životinjski svet. Pošto su sve vode na Zemlji jedan jedinstveni organizam i sve kruži - podzemno, nadzemno i kroz vazduh, ta voda je na kraju završavala u našim ogranizmima. Jer smo jeli, pili tu vodu, kupali se. I sada, između ostalog, i zbog takvog nemara imamo toliko bolesti i nevolja. 

Pitanje je: 

Da li je zaposlenje 500 radnika na takav način uspeh? 
Ili je to neuspeh, ako se pogleda šira slika uništavanja, i voda i zemlje i svega živog, uključujući i zdravlje ljudi?


Definišimo uspeh


Uspeh je stvaralačko ostvarenje za dobrobit svih i svega postojećeg uključujući i vaš lični uspeh.


Kada ćete uspeti


Uspećete kada preuzmete odgovornost za sopstveni život. 

Kada lično vi stvarate svoju budućnost. 

Kada radite na sebi. 

Kada spoznajete mogućnosti vaše duše, duha, svesti i tela. 

Kada dovedete u skladno dejstvo to četvoro: dušu, duh, svest i telo. Postoje autorski seminari doktora Grigorija Grabavoja o duši, duhu, svesti i telu - to su istinita znanja i svako to može naučiti (svaka knjižica ima oko četrdesetak stranica).

Nabavka (ETALON 999) na telefon: 060 725 29 29 

link:  http://www.vecnamladost1489999.com/knjige.php

I još tri knjižice: lični zadaci + ciljevi + upravljajuće prognoziranje


Tajna uspeha - licni zadaci
 

Pogledajte u sebe

Vaš uspeh zavisi od: 
- vaše vere

- sposobnosti

- akcija koje preduzimate

- upravljanja i kontrole


Vaša vera


Verujete li u sebe i koliko? Ako ne verujete, zašto ne verujete? Potrudite se da vaša vera bude jaka i sveprožimajuća. To odmah osete i drugi. I prilike kreću ka vama.


Vaše sposobnosti


Da li posedujete veštine i koje, za uspeh koji želite? Živimo u digitalnom dobu. Traže se nove veštine. Naučite ih. i primenite. Stare industrije nestaju i nove nastaju. Setite se proizvodnje mašine za kucanje fabrike Olimpia. Nestala je cela ta grana industrije jer su se pojavili kompjuteri i tastature. I zanimanje daktilografa je skoro iščezlo. Ako hoćete, recimo, da uspete kao predavač ili konsultant- naučite kako da se reklamirate na internetu. Svet se menja. Menjate se i vi. I vaše sposobnosti i veštine je važno promeniti, ako želite da uspete. 


Vaše akcije


Šta ste preduzeli povodom vašeg planiranog uspeha?

Koje su to akcije?

Da progovorite engleski ili ruski jezik?

Da preduzmete konkretne korake za plasman onoga što znate, tj. kako nudite svoje usluge…


Vaše upravljanje i kontrola


Upravljate li vašim životom i njegovim segmentima (porodicom, prijateljstvima, zdravljem, ljubavlju, srećom, biznisom, mirom u vašem domu… ). Čitavo Učenje doktora Grigorija Grabavoja nas podučava upravljanju i kontroli - do postizanja potpunih rezultata. 


Tajna je u nama


Nije van nas.

Krenite da upravljate svim segmentima svog života. I uspeh ćete postići u svemu. Uspeh zavisi od vas samih.

Odredite svoje ciljeve i dosledno ih sprovodite. I verujte da je sve moguće - brojčani niz  519 7148 (razmak se ovde mora poštovati) tj. nema ničeg nemogućeg na ovom svetu.

Struktuirajte svoju svest za uspeh. Možete krenuti od seminara strukturizacije svesti (strukturizacija svesti znači harmonično dejstvo duše, duha, svesti i tela ).

Budite u harmoniji sa sobom i okolinom.

Tada vas Svemir očitava kao osobu koja skladno dejstvuje uvek i pozitivni događaji idu vama u susret. Drevni mudraci su znali i govorili: ono što je u nama to je i van nas.

To je tajna uspeha. Postanite pozitivni u mislima, rečima i delima. Struktuirajte svoju svest. 

Već snimljeni seminari Strukturizacije Svesti su vam dostupni: 

STRUKTURIZACIJA SVESTI 1. Pozicije strukturizacije svesti
STRUKTURIZACIJA SVESTI 2. Metod strukturizacije svesti zasnovan na izgradnji dinamičkog elementa stvarnosti
STRUKTURIZACIJA SVESTI 3. Tehnologija upravljanja izgradnjom sopstvenih ćelija istovremeno sa upravljanjem celokupnom spoljašnjom stvarnošću
STRUKTURIZACIJA SVESTI 4. Metodika upravljanja putem izgradnje elemenata udaljene stvarnosti
STRUKTURIZACIJA SVESTI 5. Izgradnja fizičke stvarnosti metodom nedgledanja spoljašnjih elemenata
STRUKTURIZACIJA SVESTI 6. Tehnologije upravljajućeg pristupa u bilo koju tačku prostor-vremena
STRUKTURIZACIJA SVESTI 7. Tehnologije strukturizacije svesti takvog tipa da spoljašnji fizički objekat sam proizvodi informaciju pomoću koje se radi upravljanje
STRUKTURIZACIJA SVESTI 8. Metod pretakanja informacije sa jednog objekta informacije ka drugom
STRUKTURIZACIJA SVESTI 9. Tehnologija prelaska iz upravljanja na nivou mišljenja ka upravljanju na nivou duhovnog opažanja


Strukturizacija svesti
 

Nabavka na: 060 725 29 29

Tajna vašeg uspeha je da naučite da UPRAVLJATE. Vi to možete.

Zato i čitate ovaj blog.

Da otkrijte sebe mudrog.

Podelite ovaj blog
Dodajte komentar


  • + 381 60 725 29 29
  • vecnamladost1489999@yahoo.com
REGENERACIJA ORGANA, KOŽE i ZUBA
KAKO DO VEĆE PLATE?
NA DAR INDIVIDUALNE KONSULTACIJE 60 minuta - saznajte uslov

ZAPOSLENJE

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Poručite seminare na mail ili pozovite direktno (i na viber) na:
+381 60 725 29 29.

Copyright © 2020 | VEČNA MLADOST. Web dizajn