Home - Uređaj za razvoj koncentracije i podmlađivanje: PRK-1U

Uređaj za razvoj koncentracije i podmlađivanje: PRK-1U

OPIS UREĐAJA:
PRK-1U

PRK-1U

 

Razvoj koncentracija koje osiguravaju večni život svima, sprovodi se podsredstvom usmerenja pažnje na prijemnik generisanog biosignala i kontrole rezultata koncentracije. U psihologiji je poznato da, što se bolje sprovodi koncentracija, utoliko brže se postiže cilj i optimizuju se događaji. U uređaju, polja koja nastaju generisanjem biosignala – elektromagnetna polja daju upravljanje za ostvarenje cilja koncentracije, prema tom psihološkom faktoru i po zakonu dejstva sveopštih veza. Uređaj razvija koncentraciju stvaralačkog upravljanja. Napravljen je na osnovu dva patentirana izuma Grigori Grabovoi: „Sposobnost sprečavanja katastrofa i uređaj za njihovo ostvarenje“ i „Sistem prenosa informacija“.

U patentu „Sistem prenosa informacija“, zapisano je da, prema teoriji talasne sinteze, generisano lučenje misli može imati istovremeno: dva kvantna stanja. Jedno od tih stanja se javlja na senzornom elementu predajnika signala, a drugo na prijemniku signala. To omogućava stvaranje uređaja koji osigurava večni život u sadejstvu sa mišljenjem.

U patentiranom izumu Grigorija Grabavoja, zapisano je da čovek – operator integriše informaciju u vidu lučenja misli. Tokom primene uređaja PRK-1U, čovek koncentriše stvaralačke misli na sočiva koja se nalaze na gornjoj površini uređaja.

PRK-1U-poklopac

Misao sadrži cilj koncentracije. Dejstvo koncentracije  za sadašnje i buduće vreme sprovodi se na senzornom elementu predajnika signala koji se sastoji iz sočiva. Vrši se kružnim kretanjem koncentracije sočiva manjeg promera u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, preko sočiva najvećeg promera.

Pri koncentraciji koja se odnosi na prošle događaje, kruženje koncentrisane misli se vrši u smeru kretanja kazaljke na satu: od sočiva manjeg promera, preko sočiva većeg promera. Svetlost koncentracije se pritom ne javlja kao u slučaju koncentracije na sadašnje i buduće događaje, već iz unutrašnjeg optičkog bloka uređaja. U skladu sa sistemom prenosa informacije opisanim u patentu, drugo kvantno stanje misli se procesira na prijemniku signala – u vidu optičkog elementa uređaja.

PRK-1U--unutrasnji-deo

Realizacija sposobnosti normiranja prilikom koncentracije izložene u patentu „Sposobnost sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo ostvarenje“, ostvaruje se poljima koje stvara generisani biosignal – elektromagnetnim poljima. Prema psihološkom faktoru, po zakonu sveopštih veza, javlja se upravljanje za ostvarenje cilja koncentracija.

Uređaj univerzalno radi na razvoju sledećih koncentracija za osiguravanje večnog života:

  • Upravljanje 1: Razvoj koncentracija za večni život – za bilo koji događaj.
  • Upravljanje 2: Razvoj koncentracije za večni život putem upravljajućeg jasnoviđenja.
  • Upravljanje 3: Razvoj koncentracije za večni život putem upravljajućeg prognoziranja.
  • Upravljanje 4: Razvoj koncentracija za večni život – za podmlađivanje.

Pronalazač uređaja (PRK-1U):
Grigori Petrovich Grabovoi

Proizvođač uređaja: Individualni preduzetnik, GRIGORI GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT – koji deluje na osnovu registracije fizičkog lica Grigori Grabovoi, kao individualnog preduzetnika broj 63983276, od 21. septembra 2015 godine – u Agenciji za Privredne registre Srbije.

Važno obaveštenje,
Mnogi ljudi zovu i pitaju kako mogu da dođu na testiranje kod dr Grabavoja na PRIBORU PRK-1U?
To je aparat za koncentraciju i podmlađivanje, kao i za ubrzavanje dešavanja željenih događaja.

Sada se izrađuje isključivo na lično ime kupca.

Kupac može da se radi sa 8 ljudi /sa svojom porodicom ili prijateljima ili sa drugim praktikantima/.

26 i 27 marta u Beogradu je seminar dr Inne Jarovaje i Valentine Batiševe i tada možete da dođete i na testiranje ako hoćete da kupite ovaj aparat dr GG.

Cena je 9.700 EUR i imamo informaciju da se može platiti i u ratama (6 mesečnih rata).
Detaljnije informacije zainteresovanim kupcima šaljemo mailom.

Rok isporuke je od 3-4 meseca.
Aparat se proizvodi u Srbiji.

U vezi kupovine aparata i zakazivanja testiranja, molim vas javite se na:

  •  svetlananovak.srbija@gmail.com 
  • ili Miri na +381 60 725 29 29

PS: Svetlana Novak je bila 2x na testiranju i odmah se videlo na drugom aparatu koji ima Inna Jarovaja da se aurično polje proširilo baš mnogo. Oni koji su bili 3x na aparatu – dokumentovano je da im je aurično polje daleko šire od “normalnog tj. prosečnog” polja čoveka današnjice. Aura tačno govori o tome koliko ste zdravi ili ne – tu greške nema.

A zamislite tek ako se koristi taj aparat svaki dan šta donosi čoveku?
Mir, ljubav, spokojstvo, moć i snagu da mogu sve da urade, nema više sumnji u lične mega sposobnosti, bistrinu i dubinu misli, strahovi nestaju, sve kreće da se odvija u željenom pravcu.

Testiranje vrši sam dr Grigori Grabovoi.
Aparat su testirali:
24.2.2016. Svetlana Novak iz Bgd
5.3.2016. 5 ljudi iz Beograda, Bosanske Gradiške i Celja – Miloš, Dragica, Aleksandra,
Ljubica i Adrijana

GG Ekipa 3