OBUKE

U narednom periodu će se krenuti sa sistematskim obukama za konkretna vaša buduća zanimanja.
Izaberite jedno od njih.

Posle završetka obuke, biće data detaljna uputstva kako da prihodujete na svetskom nivou.
To je marketinška sažeta obuka, za one koji to budu želeli. A imaćete mogućnost angažmana za predavaštvo po Evropi - preko naše agencije. To zavisi od vaših želja i uloženog vremena u sebe. Što više budete znali bićete više traženi.

Možete steći nova znanja za novu profesiju, ako sebe prepoznajete u sledećim oblastima isceliteljstva, predavaštva ili konsultanata i kouča.

3 obuke u trajanju od 13 meseci:

1. OBUKA ZA LEKARE I ISCELITELJE

2. OBUKA ZA LICENCIRANE PREDAVAČE

3. OBUKA ZA KONSULTANTE VEČNO-SREĆNOG ŽIVOTA

Obuke vrše dr Grigorije Grabavoj i Svetlana Novak.
Detaljnije će biti sve na sajtu u narednom periodu.

Copyright © 2017 | VEČNA MLADOST. Web dizajn