Home - Knjige

Knjige

Knjige takođe možete poručiti preko websajta naše izdavačka kuće ETALON 999″: www.etalon999.com

NAZIV KNJIGE: SRBIJA INOSTR.
Ciljevnik RSD 100 2 EUR
Blok za pisanje Grabavoj RSD 100 2 EUR
Brojčani nizovi za sveopšti uspeh RSD 300 5 EUR
Kristal večnosti RSD 300 5 EUR
Krugovi – Čakre RSD 300 5 EUR
Ljubav RSD 300 5 EUR
Sreća RSD 300 5 EUR
Upravljanje vremenom RSD 300 5 EUR
Ugovor sa večnošću RSD 300 5 EUR
Biografija dr Grigorija Grabavoja RSD 300 5 EUR
10 lekcija Grigorija Grabavoja RSD 300 5 EUR
Upravljanje ličnim zadacima – seminar 105 RSD 300 5 EUR
Internet – seminar 175 RSD 300 5 EUR
Kretanje fizičkog tela jedinoga Boga – seminar 84 RSD 300 5 EUR
Upravljanje stihijama – Kako sprečiti moguće katastrofe RSD 300 5 EUR
Vid Boga – Seminar 81 RSD 300 5 EUR
Sluh Boga – Seminar 82 RSD 300 5 EUR
Upravljajuće jasnoviđenje – Razvoj upravljajućeg jasnoviđenja dejstvom duše – Seminar 241 RSD 300 5 EUR
Učenje o čovečijem telu – Metod regeneracije čovečijeg tela posredstvom dejstva duše – Seminar 83 RSD 300 5 EUR
Nauka je potvrdila – čovek i planeta se menjaju RSD 300 5 EUR
Podmlađivanje – Seminar 162 RSD 300 5 EUR
Mehanizam upravljanja optičkim sistemom RSD 300 5 EUR
Učenje o duhu – Seminar 68 RSD 300 5 EUR
Učenje o svesti – Seminar 77 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Prestižuće upravljanje – Seminar 198 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Upravljanje ciljevima – Seminar 138 RSD 300 5 EUR
Učenje o duši – Seminar 67 RSD 300 5 EUR
Specijalizacija – Ciklus od 5 predavanja RSD 300 5 EUR
Učenje o životu večnom – Seminar 66 RSD 300 5 EUR
Kurs predavanja RSD 300 5 EUR
O vaskrsenju – vaskrsavanje dušom – Seminar 143 RSD 300 5 EUR
Učenje o vaskrsenju – Vaskrsenje duhom – Seminar 143/2 5 EUR
Učenje o vaskrsenju – Vaskrsenje posredstvom dejstva svesti – Seminar 143/3 5 EUR
Upravljanje posredstvom kolektivne svesti -Učenje o Bogu – Seminar 185 RSD 300 5 EUR
Pitanja o vaskrsenju – Seminar 247 5 EUR
Fundamentalna izgradnja sveta – Seminar 95 5 EUR
Upravljanje fundamentalnim procesima – Seminar 156 5 EUR
Obilje, finansije, lični biznis – Priručnik Svetlane Novak 600 din 10 EUR
Učenje o zemlji – Seminar 79 RSD 300 5 EUR
Učenje o kosmosu – Seminar 80 RSD 300 5 EUR
Izgradnja sveta ljubavlju – Seminar 128 RSD 300 5 EUR
Duša Boga – Seminar 97 RSD 300 5 EUR
Upravljanje znanjima – Seminar 140 RSD 300 5 EUR
O Bogu: Precizno upravljajuće prognoziranje svih procesa – Seminar 238 RSD 300 5 EUR
Podmlađivanje večnošću – Seminar 172 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Upravljanje svetlošću – Seminar 122 RSD 300 5 EUR
Učenje o ljubavi – Spoznaja sveta ljubavlju – Seminar 75 RSD 300 5 EUR
Stvaranje materije budućnosti – Seminar 111 RSD 300 5 EUR
Metodi promovisanja dela dr Grigorija Grabavoja u društvenim mrežama interneta RSD 500 10 EUR
Put u večnost – Tehnologija spasenja po učenju Grigorija Grabavoja “O spasenju i skladnom razvoju”, Praktični priručnik RSD 500 10 EUR
Ka večnosti kroz zvezdana vrata RSD 500 10 EUR
Žuta knjiga – Udžbenik za početnike RSD 500 10 EUR
Strukturizacija svesti – Autorski seminari dr Grigorija Grabavoja RSD 1,000 20 EUR
Strukturizacija svesti 2 – Autorski seminari dr Grigorija Grabavoja RSD 1,000 20 EUR
Hajrukulus 5 € 7 EUR
Primenjene strukture stvaralačke oblasti informacije 5 € 7 EUR
Došljak 5 € 7 EUR
Drvo života – Sistem upravljanja za večni razvoj sposobnosti čoveka – Praktične vežbe –  latinica 10 € 20 EUR
Metodi koncentracije – Vežbe za svaki dan 10 € 10 EUR
Metodi koncentracije – mali 10 € 10 EUR
Obrazovni sistem dr Grigorija Grabavoja 10 € 10 EUR
Obrazovni sistem – mali 10 € 10 EUR
Regeneracija zuba 10 € 20 EUR
Živa kosmosociologija duhovnog stvaralaštva Rusije 10 € 15 EUR
Obuka za predavače početnog nivoa obuke 10 e 15 EUR
Učenje o vaskrsenju – 4 autorska seminara 20 e 20 EUR
Drvo života 8 – Sfera jupitera – Otkrivanje Boga u sebi 20 € 30 EUR
Trilogija 1 – Stvaranje sveta saradnjom Tvorca i čoveka – Spasi sebe 20 € 30 EUR
Brojevi zvezda za večni život 20 € 30 EUR
Tkivo 1 – Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove – prva knjiga 25 EUR
Vaskrsenje ljudi i večni život – od sada naša stvarnost 30 € 40 EUR
Drvo života – vežbe – ćirilica RSD 800 7 EUR
Metodi koncentracije – ćirilica
Objedinjeni sistem znanja 10 € 10 EUR
Obrazovni sistem 10 e 10 EUR

Sve informacije o knjigama i kupovini:
+381 60 725 29 29 

Zapamtite – da ono što uložite u vaš LIČNI RAZVOJ to ostaje trajno u vama i to vam nikada i niko ne može oduzeti. 

Najisplativije ulaganje je ULAGANJE U SVOJ LIČNI RAZVOJ jer vi sa novo struktuiranom svešću  možete sve da materijalizujete i zdravlje i lepotu i obilje i životnog partnera…baš sve. U zavisnosti od toga koliko želite novca da uložite u vaš lični razvoj – nudimo vam nekoliko paketa knjiga po beneficiranim cenama.

Ove cene važe i za srBsko i za inostrano tržište /koje inače ima mnogo više cene/. Troškove slanja knjiga snosi kupac.

Proces učenja ove materije zateva i pohađanje seminara i webinara i čitanje knjiga. Učenje dr Grabavoja je dato za hiljade i hiljade godina unapred i zaista imamo mnogo toga da spoznamo i da materijalizujemo.

PRVI PAKET od 9 najosnovnijih knjiga sa 10% sniženja: Put u večnost, GLAS Duše, Žuta knjiga, Metodi koncentracije, Obrazovni sistem, Došljak, Brojčani nizovi za sveopšti uspeh, Obilje, finansije i lični biznis, Objedinjeni sistem znanja. Ukupna cena je 6.850 din a sa 10% popusta je 6.165 din.

DRUGI PAKET od 21 knjigu sa 20% sniženja: prvi paket + Vaskrsenje, Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na  brojčane nizove /za regeneraciju svakog organa postoji brojčani niz/, Trilogija 1, Jupiter,  Drvo života, Regeneracija zuba, Živa kosmosociologija, Obuka za predavače, Učenje o vaskrsenju, Hajrukulus. Ukupna cena je 26.225 din, a sa popustom je 20.980 din.

Na poklon dobijate dodatne materijale za vežbe jasnoviđenja.

TREĆI PAKET KNJIGA se sastoji od 50 odštampanih autorskih seminara GG malog formata A6. 

50 komada x 300 din je 15.000 din. Sa 20% popusta, plaćate 12.000 din.

ČETVRTI PAKET KNJIGA /70 izdatih knjiga do kraja 2016 god./ po ceni od ukupno 400e.

Ova cena važi i za srBsko i za ino tržište. 

Na POKLON dobijate BAZNI KURS SA PPT prezentacijom sa crtežima tehnologija u trajanju od 7 sati /130e/ ili OSNOVNI KURS STRUKTURIZACIJE SVESTI 1 /130 e/…sami izaberite jedan od njih!

Poručite knjige na:


 Knjige se mogu nabaviti /po cenama koje važe za inostranstvo/ u:

  • U Sloveniji kod Dejana Pilka – Dejan Pilko: zpilko@siol.net, tel: 041 753 899
  • U Hrvatskoj kod: Vedrana Čabrijan (Rijeka), Marina Vukeljić (Umag), Goran Lacković (Koprivnica)
  • U Australiji kod dr Nevene Jelovac – mail: eternalyouth1489999@gmail.com
  • U Makedoniji kod Marinele Kitevskeemail: marinelakit@hotmail.com i tel: +389 71 249 942
  • U Republici Srbskoj kod Luke Božunovića mob: + 387 65 588 542 i mail: lukab@blic.net
  • U Kopru kod Darje Bunič – bunic.darja@gmail.com +386 51 845 125
  • U Rijeci kod Vedrane Čabrijan – vedrana11981@hotmail.com, ili putem mob-a: 00385917633646
  • U Novom Sadu kod Željke Sikimić – zelkasikimic@gmail.com i na tel: 064 227 04 36
  • U Crnoj Gori kod Iva Perišića – stitari@gmx.ch   00382 69 061 917