Home - JASNO VIDI – KA 100% REZULTATU IDI

JASNO VIDI – KA 100% REZULTATU IDI

JASNO VIDI – KA 100% REZULTATU IDI

UČENJE DR GRIGORIJA GRABAVOJA

Otkrijte kako da pokrenete događaje – da normirate:

  • finansije,
  • zdravlje,
  • ljubav…

Saznajte kako da svaki negativan događaj transformišete u pozitivan:

Naš razvoj danas je usmeren ka uticaju na informaciju. Ako to umemo, onda naš impuls (ja to hoću) i razvoj su jedno te isto. Dobijamo željeni događaj.

Da bi umeo da pokreneš događaj ka sebi, prvo moraš jasno da ga vidiš. Ili fizičkim ili duhovnim vidom.

Kada događaj jasno vidiš i Kosmosu se svidiš!

Kako to?
Jednostavno – vidiš samo pozitivne događaje i njih privlačiš u svoj život.

JASNOVIĐENJE je veština koju možeš da naučiš. Jasnoviđenje je kao i zakon gravitacije – deluje svuda i na svakoga. Svako ovu važnu veštinu poseduje, a sada je vreme da aktiviramo te sposobnosti.
JASNOVIDOST se razlikuje od vidovitosti.
Vidovit čovek vidi i negativne događaje i saopštavajući ih, on ih fiksira za izvršenje.
Jasnovid čovek i kada vidi negativne događaje, ne saopštava ih, on ih odmah UPRAVLJANJEM transformiše u pozitivne i željeni događaji kreću ka čoveku. Dakle, samo pozitivni događaji.

Danas ljudi uglavnom imaju more problema, od zdravlja, preko finansija, neimanja odgovarajućeg posla, neispunjenosti u ljubavi ili neimanju partnera.
Na vebinaru koji vam dajemo na dar, saznaćete kako da razvijete svoje jasnoviđenjem da bi upravljali svakim svojim problemom ili zadatkom.
Registruj se za vebinar ovde:

Dr Grigorije Grabavoj o jasnoviđenju kaže:

„Jasnoviđenje – to je univerzalni način pristupa informaciji.
Sa čime bi se moglo uporediti ovakvo dobijanje informacija? Nešto slično postoji u našem savremenom životu. To je globalna mreža Internet. Pomoću te mreže može se iz proizvoljne tačke na Zemljinoj kugli dobiti bilo koja informacija. Isto tako, ispostavlja se da postoji nešto slično Kosmičkoj mreži Internet, gde postoje podaci o svemu. Čovek se pri tome može uporediti sa operatorom. Tada je jasnoviđenje način da operator uđe sa svojim pitanjem u Kosmičku mrežu. A ona radi toliko brzo da odgovor stiže trenutno.
Ovde se javlja interesantno pitanje: kako se dolazi do otkrića? Otkrića se događaju u raznim oblastima života. A ponekad su veoma značajna. Ona su pre svega vidljiva u oblasti nauke, ali ima ih i u drugim oblastima – to može biti neka izmena u tehnološkom procesu u fabrici ili u društvu. Uopšte, otkriće je jedna od pojava u našem životu, mada je ta pojava najočiglednija na polju nauke.
Tako dolazimo do sledećeg pitanja: a šta se može reći o otkrićima ljudi koji ne vladaju jasnoviđenjem?
Kada čoveku u glavu dođe blistava misao i on dolazi do otkrića, ta misao je odgovor na njegova traganja. I ona, naravno, dolazi iz iste baze podataka – iz baze podataka Kosmičke mreže. U nekom smislu, taj odgovor ne dolazi čoveku slučajno u tom smislu da se odgovor često dobija kao rezultat dugotrajnog ispitivanja i upornog rada. Ali nikada nije moguće reći kada će odgovor stići i da li će uopšte stići. Tako treba priznati, na žalost, da je taj prodor u bazu podataka uvek slučajan, jer nije kontrolisan, njime se ne upravlja.

Može se napraviti ovakvo poređenje. Uzmimo dva čoveka, kojima je potrebna voda. Jedan od njih sastavlja dlanove, ispruža ruke napred i stoji čekajući da padne kiša kako bi sakupio malo vode. Drugi zna za postojanje vodovodne mreže. I više od toga, on ume njome da se koristi. Zato, kada mu je potrebna voda, on prosto odlazi do slavine i otvara je. I sipa vodu u čašu, vedro ili ceo rezervoar – onoliko koliko mu je potrebno.

 

 

Dakle, potrebno je vladati standardnom procedurom za pristup informacijama. Stvar je u tome da pitanja ima veoma mnogo, a slučajnih prodora do odgovora isuviše malo. Ovde treba pridodati i jednu važnu napomenu. Upotrebu jasnoviđenja sam uporedio sa ulaskom u Kosmičku mrežu u kojoj se može naći odgovor na svako pitanje koje nas zanima. To poređenje više odražava spoljašnju stranu te pojave u njemu nisu odraženi njoj svojstvena dubina i mnogostrukost mogućih varijanti i zato je potrebno podrobnije pojašnjenje.
Naravno, može se radi dobijanja informacija ući sa pitanjem u Kosmičku Mrežu. Ali, može se postupiti i drukčije.

Informaciju je moguće uzeti odmah i neposredno sa mesta gde postoji senzor koji postavlja tu informaciju. Više od toga, a to je veoma važno, informacija postoji već i u statusu onoga koji postavlja pitanje u vidu neposrednog znanja.
I kada je još nedešifrovana, odnosno kada je čovek još nije svestan njenog prisustva, ona već upravlja njegovim ponašanjem.“

Da li se osećate nekada nemoćnim, jer ne znate u kom pravcu da se krećete dalje?

Možda mislite da nešto ne možete u svom životu da izmenite, jer eto, slično se dešava i drugima…
Možda još uvek niste rešili neke važne zadatke u svom životu.

Vreme je da saznate da to možete da odradite.

Upravljajući. I jasnoviđenjem.
To jest – upravljajućim jasnoviđenjem.

Otkrijte kako – Cena ovog seminara je 130 e.

PRIJAVITE SE ZA WEBINAR OVDE
svetlananovak.srbija@gmail.com