Home - Grigorije Grabavoj

Grigorije Grabavoj

Ko je Grigorij Petrovič Grabavoj?

Učenje akademika dr matematike, fizike, primenjene mehanike i medicine Grigorija Petroviča Grabavoja je usmereno na sveopšte spasenje i uskladjen razvoj svih.Njegov rad je prvenstveno bio usmeren na sprečavanje globalnih katastrofa. Sprečio je svojom jasnovidošću i konkretnim smernicama mnoge katastrofe nuklearnih centrala. Tomovi i tomovi knjiga postoje u vidu konkretnih svedočanstava naručenih poslova od države koje je rešavao uvek 100% /dijagnostika ... Read More »

Osnova Učenja

OSNOVE UČENJA NOVIH TEHNOLOGIJA SVESTI Nova ZNANJA spuštena direktno od Tvorca prenose nam tri ruska naučnika: dr Grigorije Grabavoj – akademik – doktor matematiike, fizike i primenjene mehanike i medicine /UČENJE IZ SVESTI/ dr Arkadije Petrov – akademik – doktor filosofskih nauka /UČENJE IZ DUŠE/ Igor Arepjev /UČENJE IZ DUHA/ Ovo su prva tri naučnika na svetu koja uče ljude ... Read More »