Home - BeZplatni webinari

BeZplatni webinari

Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih – webinar 9

Ovo je prvi beZplatni webinar Svetlane Novak (9/9) na temu: Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih. Ovaj rad je podeljen na 9 individualnih webinara koji predstavljaju doprinos obrazovnog centra Svetlane Novak – zarad širenja Učenja dr Grigorija Grabavoja. Prezentacija sa webinara br. 7 – PREUZMI OVDE! Read More »

Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih – webinar 7

Ovo je prvi beZplatni webinar Svetlane Novak (7/9) na temu: Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih. Ovaj rad je podeljen na 9 individualnih webinara koji predstavljaju doprinos obrazovnog centra Svetlane Novak – zarad širenja Učenja dr Grigorija Grabavoja. Prezentacija sa webinara br. 7 – PREUZMI OVDE! Read More »

Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih – webinar 5

Ovo je prvi beZplatni webinar Svetlane Novak (5/9) na temu: Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih. Ovaj rad je podeljen na 9 individualnih webinara koji predstavljaju doprinos obrazovnog centra Svetlane Novak – zarad širenja Učenja dr Grigorija Grabavoja. Prezentacija sa webinara br. 5 – PREUZMI OVDE! Read More »

Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih – webinar 8

Ovo je prvi beZplatni webinar Svetlane Novak (8/9) na temu: Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih. Ovaj rad je podeljen na 9 individualnih webinara koji predstavljaju doprinos obrazovnog centra Svetlane Novak – zarad širenja Učenja dr Grigorija Grabavoja. PDF prezentaciju možete preuzeti na sledećem linku: PREZENTACIJA WEBINAR BR. 8 Read More »

Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih – webinar 6

Ovo je prvi beZplatni webinar Svetlane Novak (6/9) na temu: Detoksikacija tela, sveta i rad za makrospasenje svih. Ovaj rad je podeljen na 9 individualnih webinara koji predstavljaju doprinos obrazovnog centra Svetlane Novak – zarad širenja Učenja dr Grigorija Grabavoja. Prezentaciju sa bezplatnog webinara možete preuzeti: OVDE! Read More »