Redosled događaja 

29/30. januar 2015.

- BEOGRAD - AUTORSKI SEMINARI (4 SATA) - više informacija OVDE

7/8. februar 2015.

- LJUBLJANA - SEMINAR STRUKTURIZACIJE SVESTI 1 - više informacija OVDE

21/22. februar 2015.

- KOPAR - OSNOVNI SEMINAR 1 - više informacija OVDE

7/8. mart 2015.

- LJUBLJANA - SEMINAR po KNJIZI BROJEVI ZVEZDA - više informacija OVDE

15. mart 2015.

- CELJE - SAJAM ALTERMED - više informacija OVDE

21/22. mart 2015.

- KOPAR - OSNOVNI SEMINAR 1 - više informacija OVDE