Redosled događaja 


01. oktobar 2014.
- BEOGRAD - AUTORSKI SEMINAR 116 - VALENTINA BATIŠEVA - više informacija OVDE

02. oktobar 2014.
- BEOGRAD - AUTORSKI SEMINAR 102 - VALENTINA BATIŠEVA - više informacija OVDE

03. oktobar 2014.
- BEOGRAD - AUTORSKI SEMINAR 241 - VALENTINA BATIŠEVA - više informacija OVDE

04. i 05. oktobar 2014.
- BEOGRAD - SEMINAR - VALENTINA BATIŠEVA - više informacija OVDE

11. i 12. oktobar 2014.
- BEOGRAD - SEMINAR OSNOVNI 1 - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

16. oktobar 2014.
- OPATIJA - BEZPLATNO PREDAVANJE - više informacija OVDE

17. oktobar 2014.
- OPATIJA - RADIONICA PO AUTORSKOM SEMINARU br. 241. - više informacija OVDE

18. i 19. oktobar 2014.
- OPATIJA - AUTORSKI SEMINARI - VALENTINA BATIŠEVA - više informacija OVDE

 VAŽNE STRANICE 

KNJIGE I MATERIJALI SA AUTORSKIH SEMINARA
Više informacija: OVDE
VIDEO KLIPOVI
Više informacija: OVDE
TEHNOLOGIJE ZA PRIMENU U PDF FORMATU
Više informacija: OVDE
SVEDOČENJA
Više informacija: OVDE

 DRUŠTVENE MREŽE 

YOUTUBE KANAL
Više informacija: OVDE
FACEBOOK
Više informacija: OVDE
GOOGLE PLUS
Više informacija: OVDE