Redosled događaja 

4/5. APRIL 2015.

- BEOGRAD - AUTORSKI SEMINARI GG - INTENZIVNA OBUKA - više informacija OVDE

6. APRIL 2015.

- BEOGRAD - REGENERACIJA ZUBA - SEMINAR - više informacija OVDE

11/12. APRIL 2015.

- LJUBLJANA - OSNOVNI SEMINAR 1 - više informacija OVDE

18/19. APRIL 2015.

- MARIBOR - UČENJE GRIGORIJA GRABAVOJA: ZDRAVLJE, ISTINA STVORITELJA... - više informacija OVDE

24. APRIL 2015.

- KOPAR - UVODNO PREDAVANJE - više informacija OVDE

25/26. APRIL 2015.

- PORTOROŽ! - OSNOVNI SEMINAR 2 - više informacija OVDE

5-12. JULI 2015.

- ETNO SELO "BREZNA" - BORAVAK + RADIONICE U TRAJANJU OD 7 DANA! - više informacija OVDE

8-15. AVGUST 2015.

- DUGI OTOK - MORE - BORAVAK OD 7 DANA + INTENZIVNE RADIONICE - više informacija OVDE