Redosled događaja 

23. septembar 2014.
- BEOGRAD - RADIONICA - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

24. septembar 2014.
- BEOGRAD - DANI ISCELJIVANJA - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

27. septembar 2014.
- BEOGRAD - RADIONICA - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

30. septembar 2014.
- BEOGRAD - RADIONICA - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

1. oktobar 2014.
- BEOGRAD - DANI ISCELJIVANJA - SVETLANA NOVAK - više informacija OVDE

 VAŽNE STRANICE 

KNJIGE I MATERIJALI SA AUTORSKIH SEMINARA
Više informacija: OVDE
VIDEO KLIPOVI
Više informacija: OVDE
TEHNOLOGIJE ZA PRIMENU U PDF FORMATU
Više informacija: OVDE
SVEDOČENJA
Više informacija: OVDE

 DRUŠTVENE MREŽE 

YOUTUBE KANAL
Više informacija: OVDE
FACEBOOK
Više informacija: OVDE
GOOGLE PLUS
Više informacija: OVDE